Hva er innkjøp?

Begrepet "innkjøp" refererer til prosessen med å anskaffe varer eller tjenester. Innkjøp innebærer vanligvis å velge leverandører, forhandle kontrakter og administrere varelager. I mange organisasjoner er innkjøp en egen avdeling fra resten av leverandørkjeden.

Hva er de 3 hoveddokumentene som brukes i kjøpsprosessen?

1. Det første dokumentet som brukes i kjøpsprosessen er innkjøpsordren. Dette dokumentet brukes til å be om varer eller tjenester fra en leverandør.

2. Det andre dokumentet som brukes i kjøpsprosessen er fakturaen. Dette dokumentet brukes til å spore kostnadene for kjøpte varer eller tjenester.

3. Det tredje dokumentet som brukes i kjøpsprosessen er følgeseddelen. Dette dokumentet brukes til å spore levering av varer eller tjenester kjøpt. Hva er anskaffelse på en enkel måte? Innkjøp er prosessen med å anskaffe varer eller tjenester fra en ekstern kilde. Det gjøres vanligvis gjennom en anbudsprosess, der potensielle leverandører sender inn forslag for å levere de ønskede varene eller tjenestene. Deretter vurderes forslagene og leverandøren med det beste tilbudet velges.

Hva er teknisk forsyningskjede?

En teknisk forsyningskjede er et begrep som brukes for å beskrive prosessen og infrastrukturen som et selskap anskaffer, produserer og distribuerer sine produkter eller tjenester gjennom. Den tekniske forsyningskjeden omfatter alle aktiviteter og funksjoner knyttet til innkjøp, innkjøp, produksjon og distribusjon av varer og tjenester.

Hva er forsyningskjedeterminologiene?

Begrepet "forsyningskjede" dekker mange forskjellige områder, men det er noen nøkkelterminologier som brukes til å beskrive ulike aspekter av forsyningskjeden. Her er noen av de viktigste:

1. Ledetid: Dette er tiden det tar for et produkt å bevege seg fra starten av forsyningskjeden (vanligvis leverandøren) til slutten (vanligvis kunden) .

2. Beholdning: Dette er varelageret som et selskap har til enhver tid.

3. Kapasitet: Dette er mengden produkt som en bedrift kan produsere eller bevege seg gjennom forsyningskjeden i løpet av en gitt tidsperiode.

4. Gjennomstrømning: Dette er antallet produkter som en bedrift kan bevege seg gjennom forsyningskjeden i en gitt tidsperiode.

5. Utnyttelse: Dette er prosentandelen av kapasiteten som et selskap bruker til enhver tid.

6. WIP (Work in Progress): Dette er varelageret som en bedrift har i ferd med å bli flyttet gjennom forsyningskjeden.

7. Ferdigvare: Dette er varelageret som en bedrift har som er klar til å selges til kunden.

Hva er forskjellen mellom SCM og logistikk?

Det er noen viktige forskjeller mellom supply chain management (SCM) og logistikk. Logistikk er en del av forsyningskjeden, men ikke hele. SCM inkluderer styring av materialer, informasjon og økonomi når de beveger seg i en kjede fra leverandør til produsent til grossist til detaljist til forbruker. Logistikk fokuserer på bevegelse av materialer og informasjon i forsyningskjeden.

En annen viktig forskjell er at SCM er proaktiv, mens logistikk er reaktiv. SCM streber etter å minimere risiko og maksimere effektiviteten gjennom hele forsyningskjeden, mens logistikk bare reagerer på problemer når de oppstår.

SCM har også et bredere syn på forsyningskjeden enn logistikk gjør. SCM betrakter hele kjeden som et system, mens logistikk fokuserer på individuelle deler av systemet. Dette betyr at SCM er mer opptatt av det store bildet og det langsiktige målet om å skape en effektiv og effektiv forsyningskjede, mens logistikk er mer opptatt av de daglige detaljene rundt flytting av materialer og informasjon.