Lese inn transportutgifter

Å lese inn transportutgifter innebærer å se på alle faktorene som går inn i transportkostnadene, inkludert drivstoffkostnader, vedlikehold av kjøretøy og sjåførlønninger. Ved å forstå alle kostnadene som er involvert, kan bedrifter ta mer informerte beslutninger om hvordan de skal transportere produktene sine.

Hva betyr OTIF?

On-time, in-full (OTIF) er en beregning som brukes i supply chain management for å måle prosentandelen av bestillinger som leveres til rett tid og i sin helhet.

OTIF er viktig fordi det er en nøkkelindikator på effektiviteten til en bedrifts forsyningskjede. Et selskap med høy OTIF-prosent er i stand til å møte kundenes etterspørsel mer effektivt, noe som kan føre til økt salg og markedsandel.

Det er en rekke faktorer som kan påvirke et selskaps OTIF-prosent, inkludert leveringstiden til leverandørene, påliteligheten til transportnettverket og effektiviteten til ordreadministrasjonen og gjennomføringsprosessene.

Hva er forsyningskjedeutgifter?

Forsyningskjedeutgifter er kostnadene knyttet til anskaffelse, transport og lagring av varer og materialer. Disse kostnadene kan inkludere kostnadene for råvarer, kostnadene for transport til og fra leverandører, kostnadene for lagring og emballasjekostnadene.

Hvordan måler du transportkostnadene?

Det er noen forskjellige måter å måle transportkostnader på. Den vanligste måten er å se på den totale kostnaden for å frakte varer fra ett sted til et annet. Dette inkluderer kostnadene for selve transporten, så vel som andre tilknyttede kostnader som drivstoff, emballasje og forsikring.

En annen måte å måle transportkostnad på er å se på kostnaden per enhet av varer som sendes. Dette kan være nyttig når du skal sammenligne kostnadene ved å sende forskjellige typer varer, eller å sammenligne kostnadene ved å sende varer fra forskjellige steder.

Til slutt kan transportkostnad også måles ved å se på tiden det tar å sende varer fra ett sted til et annet. Dette er spesielt aktuelt for tidssensitive forsendelser, for eksempel de som involverer bedervelige varer.

Hva er de 7 forsyningskjedefunksjonene?

1. Forsyningskjedeplanlegging: prognoser etterspørsel og planlegge produksjon, inventar og transport for å møte etterspørselen.

2. Supply chain-utførelse: sikre at varer og materialer er tilgjengelige når og hvor de trengs.

3. Overvåking av forsyningskjeden: spore flyten av varer og materialer gjennom forsyningskjeden og identifisere potensielle problemer.

4. Koordinering av forsyningskjede: koordinering av aktivitetene til de ulike partene som er involvert i forsyningskjeden for å sikre jevn drift.

5. Lagerstyring: administrere lagernivåer for å møte kundenes etterspørsel og minimere kostnader.

6. Transportledelse: planlegging og gjennomføring av transport av varer og materialer gjennom forsyningskjeden.

7. Lagerstyring: administrere lagring av varer og materialer i forsyningskjeden.

Hva er de fire 4 stadiene i forsyningskjeder?

De fire stadiene i forsyningskjedene er som følger:

1. Planlegging og kontroll: I dette stadiet utvikler organisasjoner planer for hvordan de skal administrere sine forsyningskjeder og ta beslutninger om hvilke ressurser de vil trenge å allokere. De etablerer også beregninger og ytelsesindikatorer for å spore fremgang og identifisere områder for forbedring.

2. Gjennomføring og levering: Dette stadiet innebærer å sette planene utviklet i forrige fase ut i livet. Organisasjoner må sikre at deres leverandørkjedepartnere er i stand til å møte kundenes etterspørsel og at bestillinger blir oppfylt i tide og i sin helhet.

3. Overvåking og tilbakemelding: I dette stadiet sporer organisasjoner ytelsen til sine forsyningskjeder og samler inn data som kan brukes til å forbedre fremtidige ytelser. De må også overvåke for risikoer og muligheter som kan påvirke forsyningskjeden.

4. Optimalisering og innovasjon: På dette stadiet streber organisasjoner kontinuerlig med å forbedre ytelsen til sine forsyningskjeder. De kan implementere nye teknologier eller prosesser for å øke effektiviteten og effektiviteten. De kan også eksperimentere med ulike måter å gjøre ting på for å finne nye og bedre måter å operere på.