Forstå fraktvilkår for gratis fraktselskaper (FCA)

Fraktvilkårene for Free Carrier (FCA) brukes til å definere når selgeren av varer er ansvarlig for å overlevere disse varene til transportøren, og når kjøperen er ansvarlig for å ta varene i besittelse fra transportøren. I henhold til FCA-vilkår er selger ansvarlig for å levere varene til transportøren på avtalt sted. Kjøper er da ansvarlig … Les mer

Hva er innkjøp?

Begrepet «innkjøp» refererer til prosessen med å anskaffe varer eller tjenester. Innkjøp innebærer vanligvis å velge leverandører, forhandle kontrakter og administrere varelager. I mange organisasjoner er innkjøp en egen avdeling fra resten av leverandørkjeden. Hva er de 3 hoveddokumentene som brukes i kjøpsprosessen? 1. Det første dokumentet som brukes i kjøpsprosessen er innkjøpsordren. Dette dokumentet … Les mer

Hva er et enhetlig fraktbrev?

Et konnossement er et juridisk dokument som brukes til å overføre eierskap til varer fra en part til en annen. En enhetlig konnossement er et standardisert skjema som brukes av mange virksomheter for å effektivisere prosessen med å overføre varer. Skjemaet inneholder all nødvendig informasjon om forsendelsen, for eksempel opprinnelse, destinasjon og type varer som … Les mer