Supply Chain

En forsyningskjede er et system av organisasjoner, mennesker, teknologi, aktiviteter, informasjon og ressurser som er involvert i å flytte et produkt eller en tjeneste fra leverandør til kunde.

Begrepet «forsyningskjede» ble først laget av en amerikansk ingeniør og konsulent på begynnelsen av 1950-tallet. Konseptet fikk popularitet på 1980-tallet, da supply chain management (SCM) dukket opp som et fagfelt.

I dag er forsyningskjeder et komplekst nettverk av relasjoner som involverer leverandører, produsenter, distributører, forhandlere og kunder. I den globale økonomien spenner forsyningskjeder over hele verden, og involverer ofte flere land.

Teknologi spiller en stadig viktigere rolle i forsyningskjedestyring, med fremveksten av digitale verktøy og plattformer som tillater større synlighet og samarbeid gjennom hele forsyningskjeden.

Hva er supply chain management og hvorfor er det viktig PDF?

Supply chain management (SCM) er prosessen med å planlegge, implementere og kontrollere driften av forsyningskjeden med det formål å tilfredsstille kundenes krav så effektivt som mulig.

Hovedårsakene til at forsyningskjedestyring er viktig er:

1. Å redusere de totale kostnadene for forsyningskjeden
2. Å forbedre kundeservicenivået
3. Å øke responsen til forsyningskjeden
4. For å forbedre fleksibiliteten i forsyningskjeden

Hvordan håndterer du forsyningskjedeproblemer?

Det finnes en rekke måter å håndtere forsyningskjedeproblemer på, avhengig av typen og alvorlighetsgraden av problemet. For mindre problemer kan kommunikasjon og koordinering mellom de ulike partene som er involvert i forsyningskjeden ofte være nok til å løse problemet raskt og effektivt. For mer alvorlige eller komplekse problemer kan det være nødvendig med mer formelle metoder for problemløsning.

En vanlig metode for å håndtere forsyningskjedeproblemer er kjent som "fiskebein"- eller "Ishikawa"-diagrammet. Dette verktøyet kan brukes til å identifisere årsaken til et problem ved å brainstorme med de ulike involverte partene og kartlegge alle de potensielle årsakene til problemet. Når hovedårsaken er identifisert, kan den løses direkte, noe som bør bidra til å løse problemet.

Et annet vanlig verktøy som brukes til å håndtere forsyningskjedeproblemer er "5 Why"-metoden. Dette innebærer å spørre hvorfor problemet oppsto fem ganger for å finne årsaken. Dette kan gjøres individuelt eller som en gruppe, og kan være en nyttig måte å identifisere problemer som kanskje ikke umiddelbart er åpenbare.

I noen tilfeller kan problemer i forsyningskjeden være forårsaket av større problemer lenger oppstrøms eller nedstrøms i forsyningskjeden. I disse tilfellene kan det være nødvendig å involvere andre parter i problemløsningsprosessen for å løse problemet.

Til syvende og sist vil den beste måten å håndtere forsyningskjedeproblemer på variere avhengig av den spesifikke situasjonen. Imidlertid kan bruk av verktøy som fiskebeindiagrammet og 5 Why-metoden være en nyttig måte å identifisere og løse problemer raskt og effektivt. Hva er de tre funksjonene til SCM? De tre funksjonene til Supply Chain Management (SCM) er å planlegge, organisere og kontrollere flyten av varer, informasjon og økonomi for å møte kundens behov og forventninger.

Hva er de 5 typene forsyningskjeder?

1) Inngående logistikk: Dette refererer til prosessen med å bringe varer og materialer inn i organisasjonen.

2) Utgående logistikk: Dette refererer til prosessen med å sende ferdige produkter og materialer ut av organisasjonen.

3) Produksjon og produksjon: Dette refererer til prosessen med å transformere råvarer til ferdige produkter.

4) Distribusjon og levering: Dette refererer til prosessen med å få ferdige produkter i hendene på kundene.

5) Kundeservice og støtte: Dette refererer til prosessen med å yte assistanse og service til kunder før, under og etter kjøpet. Hva er forsyningskjedediagram? Et forsyningskjedediagram er en grafisk representasjon av en bedrifts forsyningskjede. Den viser flyten av materialer, informasjon og penger langs forsyningskjeden fra råvarer til ferdige produkter.