Supply Management: En generell oversikt

Supply Management: Hva det er og hvordan det fungerer

Hva er et annet ord for supply chain management?

Det vanligste ordet som brukes for å beskrive supply chain management er «logistikk». Andre ord som ofte brukes for å beskrive styring av forsyningskjeden inkluderer "optimalisering av forsyningskjeden", "planlegging av forsyningskjeden" og "koordinering av forsyningskjeden." Hva er forsyningskjedestyring på en enkel måte? Forsyningskjedestyring er prosessen med å planlegge, koordinere og kontrollere aktivitetene til en forsyningskjede for å levere ønsket servicenivå til kunden til ønsket kostnadsnivå.

Hva er de 8 forsyningskjedeprosessene?

1. Planlegging og prognoser: Etablere mål for produksjon og salg, og planlegge ressursene og inventaret som er nødvendig for å nå disse målene.

2. Ordrestyring: Håndtere kundeordrer og sikre at de blir oppfylt til rett tid og i sin helhet.

3. Lagerstyring: Spore lagernivåer og sikre at de opprettholdes på optimale nivåer.

4. Transportledelse: Planlegging og koordinering av transport av varer til og fra leverandører og kunder.

5. Lagerstyring: Håndtering av lagring og henting av varer på lageret.

6. Leverandørledelse: Styre relasjoner med leverandører og sikre at de er i stand til å møte bedriftens behov.

7. Kundebehandling: Administrere relasjoner med kunder og sikre at deres behov blir dekket.

8. Returhåndtering: Håndtere retur av varer fra kunder og sikre at de behandles effektivt.

Hva er de tre beste elementene i forsyningskjeden?

De tre øverste elementene i forsyningskjeden er:

1) Planlegging og kontroll
2) Lagerstyring
3) Transportstyring

Hva er de 5 typene forsyningskjeder?

De 5 typene forsyningskjeder er:
1) Lage-til-lager
2) Lage-til-bestilling
3) Monter-til-bestilling
4) Ingeniør-til-bestilling
5) Konfigurer- å bestille