Tredjepartsdistributør

En tredjepartsdistributør er en enhet som er inngått i kontrakt med et selskap for å distribuere produktene til forhandlere eller andre kunder. Distributøren er ikke ansatt i selskapet og er ikke direkte involvert i selskapets drift.

Hva betyr OBD i logistikk?

I logistikk står OBD for "levering om bord." Dette begrepet refererer til prosessen med å levere varer direkte til en kundes kjøretøy. Dette kan gjøres enten ved å laste varene på kjøretøyet på opprinnelsesstedet, eller ved å bringe kjøretøyet til bestemmelsesstedet og laste varene der.

Det er mange fordeler med å bruke levering om bord. For det første eliminerer det behovet for å håndtere varene flere ganger, noe som kan spare tid og penger. For det andre kan det redusere risikoen for skade på varene, da de ikke håndteres like mye. For det tredje kan det gi et høyere nivå av kundeservice, da kunden ikke trenger å komme til et sted for å hente varene sine.

Det er også noen ulemper med levering om bord. For det første krever det koordinering mellom logistikkleverandøren og kunden for å sikre at kjøretøyet vil være tilgjengelig til rett tid og sted. For det andre kan det legge til kompleksitet til logistikkoperasjonen, ettersom det er flere bevegelige deler involvert. For det tredje kan det være dyrere enn andre leveringsmetoder, da det krever ekstra ressurser (som kjøretøy og sjåfører) for å bli brukt.

Hva er de 6 viktigste distribusjonskanalene?

1. Direkte til kunde
2. Forhandler
3. Grossist
4. Distributør
5. Produsent
6. Ekstranett

Hva er de 3 typene forsyningskjedestrategier?

Det er tre typer forsyningskjedestrategier:

1. Make-to-Stock (MTS)
2. Make-to-Order (MTO)
3. Engineer-to-Order (ETO)
* * 1. Make-to-Stock (MTS): I denne strategien produseres produktene uten å vurdere noen spesifikke kundeordrer. Produktene lagerføres i varelager og selges deretter til kunder etter hvert som etterspørselen oppstår. Denne strategien passer for produkter med relativt stabil etterspørsel og lange ledetider.

2. Lage-på-bestilling (MTO): I denne strategien produseres produkter kun etter at en kundeordre er mottatt. Det er ingen beholdning av ferdige produkter, og hvert produkt er skreddersydd etter kundens spesifikasjoner. Denne strategien passer for produkter med svært tilpassede krav og korte ledetider.

3. Engineer-to-Order (ETO): I denne strategien produseres ikke produktene før etter at kundeordren er mottatt og den tekniske designen er fullført. Denne strategien passer for produkter som krever høy grad av tilpasning og har lange ledetider.

Hva er de tre nivåene for logistikk?

De tre nivåene av logistikk er operative, taktiske og strategiske.

Driftslogistikk inkluderer aktiviteter som transport, lager og materialhåndtering. Taktisk logistikk inkluderer aktiviteter som kundeservice, ordreoppfyllelse og produksjonsplanlegging. Strategisk logistikk inkluderer aktiviteter som nettverksdesign, lokalisering av anlegg og lagerstyring. Hva betyr MT i logistikk? MT står for "metrisk tonn." Et metrisk tonn er en måleenhet som brukes til å beskrive en viss mengde av et fysisk materiale. I logistikk brukes metriske tonn ofte for å beskrive mengden last som et fartøy kan frakte.