Hva er arbeidsledighet?

Som det skjer i mange termer, er arbeidsledighet et av de ordene som har flere betydninger. I dag skal vi forklare noen av dem, de som er mest relatert til økonomien.

For det første kan vi forstå arbeidsledighet som staten der en person har blitt arbeidsledig, det vil si at de har mistet jobben. Slik sett kan ordet arbeidsledighet være et synonym for å være arbeidsledig eller arbeidsløs (som det er kjent i Spania).

For det andre kan ordet arbeidsledighet også få betydningen av dinero som mottas for å være arbeidsledig, for ikke å ha jobb. Den sosiale fordelen (økonomisk bidrag) som mottas når en jobb har gått tapt, er også kjent som arbeidsledighet. I mange tilfeller, som det er tilfelle i Colombia, antar denne fordelen en rettighet og fungerer som en forsikring mot arbeidsledighet. Hvis verdien ikke avregnes ved årets slutt, legges den til et avgangsfond som velges av den ansatte.

På den annen side refererer begrepet i noen land til kansellering eller oppsigelse av en arbeidsavtale, bestemt av arbeidstakeren selv. Dette fører tydeligvis til at den ansatte umiddelbart mister jobben sin (med mindre han har lyktes eller ventet på å bli med en annen).

Til slutt ble en annen av betydningene av begrepet brukt mye i Spania i løpet av det nittende århundre, da det var mange forandringer av regjeringer og tjenestemenn ble ikke lenge i embetet. Av denne grunn er betydningen som samles inn av tjenestemannen som ved beslutning av en overordnet (i dette tilfellet på grunn av en ny regjering) ble fratatt jobben slik at noen andre kunne gjøre det. I noen tilfeller ble en del av lønnen deres betalt.