Hva er sykefravær?

tilsykefravær o Midlertidig funksjonshemming refererer til at en ansatt ikke kan gå midlertidig til jobben av en berettiget årsak, for eksempel en sykdom eller en ulykke, enten hjemme eller på selve jobben. I denne forstand forstås det at hvis en arbeider ber om sykmelding, vil han eller hun trenge helsehjelp i en viss periode. Alle de arbeidstakerne som er registrert i sosialforsikringen, kan dra nytte av denne situasjonen og må sammen med søknaden legge frem sykefraværet innen tre dager etter at sykdommen eller ulykken ble oppdaget.

I tilfelle av autónomosDe har også rett til å ha samme fordeler og dekning for midlertidig funksjonshemming som arbeidstakere. Ytelsen vil imidlertid variere avhengig av bidragsbasen til den ansatte og hvilken type sykdom eller ulykke det er snakk om.

Permisjon fra jobb innebærer at arbeidstakeren ikke kan utføre oppgavene som er knyttet til jobben sin, og derfor ikke kan motta lønnen deres i løpet av permisjonen.

Besøk vår regnskapsordliste for mer informasjon om alle arbeids- og regnskapsbetingelser.