Hva er en mellommann?

Mellommenn er agenter som, som navnet antyder, prøver å megle eller ta kontakt med to eller flere parter som prøver å gjennomføre en transaksjon eller forhandling. Mellommannen må koble disse to agentene med det endelige målet at det er en utveksling eller, i mangel av det, en kommunikasjon mellom dem.

Mellommannen krever et gebyr eller lønn for arbeidet de utfører, det er den perfekte løsningen for de tider da det er vanskelig eller dyrt å forholde seg mellom partene. Vi skal imidlertid detaljere kostnadene som oppstår ved formidlingen, og at vi takket være en mellommann kan senke den:

  • Søkekostnader. Mer enn å lete etter informasjon, handler det om å prioritere og vite hvordan man organiserer den, spesielt når det gjelder leverandører o kreditorer.
  • Agent spesialisering. Agenter foretrekker å spesialisere seg på andre områder i stedet for å vie innsats for å gjøre seg kjent i utlandet. For eksempel er det billigere for en tomatleverandør å ansette en mellommann enn å gjøre jobben med å selge tomatene selv.
  • Nøyaktig informasjon. Mellommenn fungerer vanligvis som konsulenter for mange agenter, for å kunne vite riktig informasjon om hva de ansetter eller kjøper. De vil informere oss om tilbudet eller hva den andre parten krever.
  • Det er ingen gode kommunikasjonskanaler. Effektive kommunikasjonskanaler eksisterer ikke eller er vanskelige å finne. Den beste måten å finne sannferdig og effektiv informasjon er den som tilbys av mellommenn.

På den annen side er det viktig at vi fremhever at vi finner 3 typer mellommenn i økonomien, og at vi kommer til å kommentere nedenfor:

  • El økonomisk formidler: kobler sparere med investorer. Denne typen mellommenn kalles også ofte brókers. De er i stand til å skape forbindelser mellom de som sparer og de som har forskjellige prosjekter eller investeringer som trenger finansiering. Denne typen formidlere vil hjelpe agenter til å diversifisere porteføljen, samt generere fortjeneste fra begge.
  • Det kommersielle mellomleddet: kanskje det er det mest kjente av alle, siden det setter leverandører og etterspørere i kontakt. De bruker det vanligvis grossister y forhandlere, og setter produsentene av varer og tjenester i kontakt med sine endelige forbrukere. Et klart eksempel på denne typen mellomledd er supermarkeder.
  • Den juridiske formidleren: de hjelper partene med å komme til enighet om en bestemt situasjon. De lader vanligvis en fast del og en variabel del, avhengig av deres funksjon. Vi kan ta med et advokatfirma som et eksempel.