Hva er stagflasjon?

Stagflasjon er et økonomisk begrep som indikerer at den økonomiske situasjonen i et land ikke er helt riktig. Det er kombinasjonen av inflasjon og økonomisk tilbakegang, og når de oppstår samtidig, er det noe katastrofalt.

Dette begrepet ble laget i 1965 av den britiske finansministeren, Ian Mcleod. Opprettelsen av dette ordet oppstod da statsråden sa at Storbritannia var i en slags "stagflasjon" hvor han kombinerte ordene inflasjon (inflasjon) og stagnasjon (stagnasjon).

Hvorfor oppstår stagflasjon?

Årsakene og konsekvensene av stagflasjon kan være forskjellige. For det første har vi tre faktorer som forteller oss at et land er i en kritisk fase: økonomisk depresjon, negativ vekstrate, høy arbeidsledighet og stigende priser. Hvis et land lider av disse egenskapene, er det fordi stagflasjon er i ferd med å dukke opp eller allerede har dukket opp.

Formelt vet vi at stagflasjon eksisterer når BNP (bruttonasjonalprodukt) avtar i to påfølgende kvartaler. Dette økonomiske fenomenet regnes som noe av det verste, siden det er vanskelig å korrigere og administrere. Stagflasjon forvrenger markeder totalt og setter myndighetene og deres sentralbanker i en veldig ugunstig posisjon.

Også dette økonomiske begrepet fører til en lavkonjunktur i noen sektorer, men ikke alle. Faktisk slutter denne bevegelsen seg til veksten i andre sektorer.

Det er et dilemma angående stagflasjon, siden pengepolitikken må velge mellom to alternativer for å prøve å løse dette problemet: enten tiltakene som vanligvis brukes for å øke økonomisk vekst, eller politikk for å bekjempe inflasjon som reduserer aktiviteten med en delikat situasjon (arbeidsledighet).

Imidlertid er det økonomiske programmer for å bekjempe dette problemet som har gitt gode resultater, for eksempel: arbeidskraftfleksibilitet, insentiv virksomhetsbeskatning og mange flere.