Hva er belegget?

Sysselsettingsgraden, også kjent som sysselsettingsgraden, er et forhold som brukes til å beregne prosentandelen av personer som jobber i forhold til den totale befolkningen i yrkesaktiv alder - eller aktiv befolkning- med tanke på at den sysselsatte befolkningen er den som, som har mer enn 16 år, jobber for egen regning eller for andre.

Sysselsettingsgraden brukes til å måle nivået på økonomisk utvikling og sysselsetting i en befolkning.

Hvordan beregne belegget

For å beregne sysselsettingsgraden til en befolkning, må en rekke data om befolkningen og dens sysselsettingsnivå være kjent.

For det første er det nødvendig å vite antall personer som er i yrkesaktiv alder eller PET for akronymet, som er de som er mellom 16 og 65 år, så for å kjenne disse dataene må den sysselsatte befolkningen legges , inaktiv og stopp.

For det andre er det nødvendig å vite hvor mange som jobber på beregningstidspunktet, så vel som arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende eller næringsdrivende.

Å vite verdien av disse to dataene, kan frekvensen eller prosentandelen av den sysselsatte befolkningen nå beregnes ved å bruke følgende matematiske formel:

Sysselsatt befolkningstall = (Antall sysselsatte / Befolkning i yrkesaktiv alder) x 100

Prosent kalkulator

Eksempel på beregning av belegget

For å få en klarere definisjon av sysselsettingsgraden eller yrkesprosenten, skal vi se et praktisk eksempel på hvordan det beregnes:

  • Aktiv befolkning: 10.000.000
  • Totalt arbeidsledig befolkning: 2.000.000
  • Inaktiv befolkning: 7.000.000

Først beregner vi det totale antallet personer som er i yrkesaktiv alder:

PET = Aktiv befolkning + arbeidsløs befolkning + inaktiv befolkning

PET = 10.000.000 + 2.000.000 + 7.000.000 = 19.000.000

For det andre fortsetter vi med å beregne sysselsatt befolkningstall eller yrkesprosent:

Sysselsatt befolkning = (10.000.000 / 19.000.000) x 100 = 52,6%

Dette betyr at 100 av 52,6 personer er ansatt eller har jobb.