Hva er en tariff?

Begrepet tariff refererer til satsen eller skatt som fremfor alt gjelder import med det formål å beskytte det lokale forretningsdokumentet. Tariffer brukes ofte på eksport, med sikte på å øke skatteoppkrevingen.

Anvendelsen av toll skjer i en proteksjonistisk økonomisk politikk, som søker å favorisere forbruket av varer opprettet i selve territoriet. På denne måten blir artiklene med et tilsvarende kutt som de som er produsert i opprinnelseslandet, pålagt en tariff for å øke sluttprisen for sluttkunden, og mellom de to tilgjengelige alternativene beholde lokalene ettersom det er billigere.

Anvendelsen av tariffer vil ha en betydelig innvirkning på økonomien. På den ene siden vil det være en inntektskilde for staten, med nasjonale produkter som drar nytte av et resultat av statlig beskyttelse. På motsatt side er at noen varer er utenfor rekkevidde for brukere på grunn av den høye prisen, og generaliseringen av denne typen tiltak kan føre til at økonomien bremses og nedleggelsen av markeder.

Typer av tariffer

Det er nødvendig å skille mellom fire klasser av tariffer, avhengig av den anvendte satsen:

  • Ad valoren: består av en tariff som måles som en prosentandel av verdien på varene. En tariff på 15% vil innebære at en pris på 15% vil bli brukt på verdien av produktet.
  • Spesifikt: i dette tilfellet spesifiseres tariffen basert på et økonomisk beløp bestemt per enhet eller mengde varer. For eksempel kan en toll på 1.500 euro brukes på massevis av produkter.
  • Blandet: tariffen bruker kombinerte verdier fra de to foregående sakene.
  • Sammensetning: består av en verditaksttariff der et minimum eller maksimum er fastsatt, selv om det også kan være en spesifikk tariff som brukes når verdivurderingen ikke når en minimumsverdi eller når den overstiger et maksimaltall .