Hva er anleggsmiddel?

Per definisjon er et anleggsmiddel en ressurs eller et gode i selskapet som ikke lett kan avvikles (det vil si omgjort til penger). Det kan være håndgripelige eller immaterielle ressurser.

  • Eksempler på varige driftsmidler: selskapets eiendom, utstyr, møbler
  • Eksempler på immaterielle anleggsmidler: patenter, opphavsrett, logoer og andre selskapets varemerker, så vel som aksjer.

Varige driftsmidler i et selskap må inngå i selskapets balanse.

Avskrivninger og levetid for anleggsmidler

Anleggsmidlene til et selskap mister verdi over tid. Noen kan av sin art generere langsiktige inntekter. Av denne grunn sier vi at materielle eiendeler er gjenstand for periodiske avskrivninger, mens immaterielle anleggsmidler avskrives.

Besøk vår regnskapsordliste for mer informasjon om alle regnskapsbetingelser.