Hva er bokavskrivning?

Under regnskapsøvelsene til et selskap er det nødvendig å estimere hvor mye verdi anleggsmidler eller fikset. Denne prosessen er kjent som regnskapsavskrivning, siden den gjør det mulig å beregne avskrivning eller verdsettelse av selskapets eiendeler og være i stand til å etablere deres reelle verdi over tid. Blant eiendelene å være amortize I regnskapet finner vi fra materielle anleggsmidler til immaterielle eller immaterielle anleggsmidler, inkludert eiendomsinvesteringer.

Hvordan bokavskrivningen gjøres

Det er viktig at den regnskapsførte avskrivningen blir registrert, så den må gjenspeiles i selskapets regnskapsdokumenter. For dette vil det være nødvendig å følge følgende trinn:

  1. Allokere avskrivning av eiendelen som et tap av regnskapsår
  2. Gjør en negativ konto i balansen når balansen skal øke når eiendelen mister verdi gjennom året. Dermed vil hver anleggsmiddel ha både en positiv konto for å samle inn verdien av eiendelen når den kjøpes eller oppnås, og en annen negativ konto der den reflekteres hvor mye mindre det er verdt etter hvert som tiden går.

Denne måten å samle inn bokavskrivninger på, er kjent som den indirekte metoden, selv om det også finnes en direkte metode for å kontrollere bokavskrivninger. I dette tilfellet er verditapet med hensyn til den første vurderingen scorer på kontoen aktiva regnskap.

Betydningen av bokavskrivning ligger i det faktum at, siden det regnes som en utgift, kan det trekkes fra ved betaling av skatt. Til dette må det legges til at regnskapsavskrivningene gir en mer reell visjon om selskapet, både økonomisk og økonomisk, samt gir muligheten til å opprette et reservefond for å kunne fornye eiendelen når den mister levetiden, for eksempel maskiner.