Hva er CAPEX?

Betydningen av capex er kostnaden som et selskap lager i kapitalvarer og som gir fordeler for en organisasjon, enten gjennom kjøp av nye anleggsmidler eller gjennom en økning i verdien av eksisterende anleggsmidler. Dette begrepet kan også oversettes som kapitalutgifter.

Capex er kontantene et selskap allokerer for å opprettholde sine driftsmidler under stabile produksjons- og driftsforhold, som samtidig tjener til å holde en virksomhet i gang. Eksempler på capex inkluderer anskaffelse av nye datamaskiner, varebiler eller kontorrekvisita.

Betydningen av CAPEX i selskapet

I form av regnskap, blir de nøyaktige utgiftene for å møte alle disse investeringene balanseført hvis de bidrar til å øke bruksverdien til den aktuelle eiendelen, og selskapet må fordele denne aktiverte utgiften gjennom hele levetiden. I tilfelle at utgiften bare tjener til å opprettholde eiendelen i sin nåværende tilstand, aktiveres ikke utgiften og vil anskaffe fradragsberettiget utgifts funksjon.

Capex er en veldig viktig parameter for selskaper, siden det er en indikator på livssyklusen der organisasjonen er på et bestemt tidspunkt.

Generelt, i begynnelsen av et selskap, vil investeringene være høye, siden hvert selskap krever en serie med kapitalvarer for å utføre riktig profesjonell aktivitet normalt. I tilfelle organisasjonen utvikler seg raskt, vil capex være høyere enn avskrivninger den anleggsmiddel, som viser at verdien av kapitalvarer øker raskt.

På den annen side, hvis capex er lik eller lavere enn avskrivningene, vil det være et tydelig tegn på at organisasjonen avkapitaliserer og vil gjenspeile en tydelig nedgang.