Definisjon av avskrivninger

En regnskapsbetingelserVi kaller avskrivninger reduksjon eller slitasje på verdien av en eiendel eller eiendom på grunn av tid, bruk eller foreldelse. Bedrifter står for disse tapene i verdi eller slitasje som en tilleggskostnad og skiller derved tre typer avskrivninger:

  • Depreciación física
  • Funksjonell avskrivning
  • Foreldelse

Avskrivning kan også stamme som et resultat av en justering i tilbud og etterspørsel i et land, selv om dette avhenger av forholdene til finansielle eiendeler. Med dette, hvis aksjene i et selskap øker, er det mulig at det vil være en økning i etterspørselen, mens hvis det motsatte skjer, vil tilbudet øke.

Beregning av avskrivninger

Generelt, for å beregne avskrivningen, oppnås nyttetiden for varen eller eiendommen (i år, vanligvis) og det månedlige eller årlige beløpet den avskrives på. De to akkumulerte avskrivningsresultatene blir deretter lagt sammen. Denne operasjonen er kjent som lineær og er den vanligste avskrivningsmetoden.