Hva er en eiendel?

Eiendeler er eiendeler, rettigheter og andre økonomiske ressurser som selskaper har, og som sannsynligvis vil bli konvertert til fortjeneste eller gi en økonomisk avkastning til selskapet. Disse eiendelene kontrolleres av selskapet som et resultat av tidligere handlinger.

I regnskap anses eiendelene til et selskap å være lik summen av passiv pluss hovedstad.

Typer eiendeler

I henhold til likviditeten som de skal tilby selskapet over en periode, kan eiendelene være:

  • Anleggsmidler: anleggsmidler eller anleggsmidler er varene som ikke er anskaffet med det formål å selge, men med ideen om at de blir utnyttet og at de gir økonomisk avkastning i mer enn ett år i selskapet, for eksempel maskiner eller eiendom.
  • Omløpsmidler: disse omløpsmidlene, eller omløpsmidlerer eiendeler og rettigheter som forventes å bli utnyttet økonomisk på mindre enn ett år. Et eksempel på dem er varelageret som skal selges.