Hva er velviljen?

Goodwill eller goodwill er kjent i regnskap som en immateriell som bestemmer den immaterielle verdien til et selskap. Det er nært knyttet til merkevarekapital og avgjør omdømmet til selskapet. Det bestemmes av flere faktorer og kan ha en veldig positiv eller negativ innvirkning på markedssituasjonen til et merke eller selskap. Når denne immaterielle verdien er positiv, kalles den goodwill.

I den generelle regnskapsplanen regnes det som en aktiv siden den er dannet av en serie varianter som påvirker verdien av selskapet. Noen av disse variantene er effektivitet, prestisje, klienter eller det image det har for publikum. Dette er grunnen til at selskaper kan ha en høyere verdi enn summen av elementene som utgjør den. Derfor kan vi betrakte Goodwill som forskjellen mellom verdien av selskapets eiendeler og den totale verdien av selskapet.

Noen faktorer som kan øke Goodwill betydelig kan være utseendet til viktige reklamekampanjer, nye avtaler som selskapet når for å forbedre fremtiden, innovasjon av produkter og tjenester eller den positive visjonen til kundene. mot selskapet for ethvert fenomen som har skjedd på kort tid.