Hva er en immateriell eiendel?

Immaterielle eiendeler er eiendeler som selskapet eier og som ikke kan oppfattes fysisk. Imidlertid blir de vurdert eiendeler fordi de hjelper selskapet med å produsere en økonomisk avkastning gjennom dem. Eksempler på immaterielle eiendeler kan være merkeverdi, kunnskap om arbeidsmetoder, patenter eller goodwill.

Disse immaterielle eiendelene utgjør en stor del av markedsverdien til et selskap eller merke. For alt dette inkluderer regnskap nå disse elementene som eiendeler som kan generere fordeler i den generelle regnskapsplanen.

Klassifisering av immaterielle eiendeler

Viktigheten av immaterielle eiendeler får dem til å klassifiseres i henhold til forskjellige parametere:

 • I henhold til muligheten for å ha sin egen identitet
  • Identifiserbar: varemerker eller rettigheter
  • Uidentifiserbar: egen reklame
 • I henhold til din form for innlemmelse
  • Ervervet: innrømmelser eller franchiser
  • Utviklet av organisasjonen: utviklings- eller organisasjonsutgifter
 • Avhengig av om de kan selges separat
  • Selges separat: merker
  • Kan ikke selges separat: utgifter til utvikling eller reklame
 • I henhold til dets lovlige levetid
  • Begrenset: patenter eller innrømmelser
  • Perpetua: merkevarer
 • I henhold til muligheten for å regnskapsføre dem:
  • Registrerbar regnskap: organisasjonsutgifter
  • Regner ikke for regnskap: egengenerert forretningsnøkkel