Hva er reversibel avskrivning?

La avskrivninger refererer til verditap på en eiendel på grunn av dens bruk eller på grunn av tidens forløp. Begrepet reversibel avskrivning refererer til verditap på noen av eiendelene til et selskap forårsaket av forskjellige omstendigheter som kommer fra markedet.

Varelager av selskapets aksjer kan bli reversible og irreversible avskrivninger. Reversible avskrivninger kan forstås som tap av verdien på en eiendel i forhold til verdien den hadde på anskaffelsestidspunktet. Dette betyr at eiendelen kan gjenopprette sin tidligere verdi når markedssituasjonen endres, siden dens iboende verdi ikke har endret seg, fordi den verken er utslitt av bruken eller har blitt foreldet.

Forskjellen mellom reversibel og irreversibel avskrivning

Forskjellen mellom reversibel avskrivning og irreversibel avskrivning er basert på at førstnevnte oppstår på grunn av markedsforhold som ikke er avhengige av selskapet og som kan gå tilbake til anskaffelsesverdien. Imidlertid kan irreversible avskrivninger ikke gjenopprette verdien når som helst.