Flexible Exchange Option (FLEX) Definisjon

En fleksibel bytteopsjon (FLEX) er en type børsomsatt opsjon som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å bytte ett verdipapir til et annet verdipapir til en spesifisert valutakurs på eller før en spesifisert utløpsdato.

FLEX-opsjoner omsettes på Chicago Board Options Exchange (CBOE) og er tilgjengelige for et bredt utvalg av underliggende verdipapirer, inkludert aksjer, aksjeindekser, børshandlede fond (ETF) og enkeltaksjefutures.

FLEX-opsjoner brukes vanligvis av sofistikerte investorer for å skreddersy opsjonsposisjonene til deres spesifikke investeringsmål. For eksempel kan en FLEX-opsjonsinnehaver bruke en FLEX-opsjon for å sikre en posisjon i det underliggende verdipapiret, eller for å spekulere på en endring i den relative verdien av to verdipapirer.

Er FLEX et kjøp eller salg?

FLEX er foreløpig ikke et kjøp eller salg, da det ikke handles til verken en premie eller en rabatt i forhold til dens egenverdi. Imidlertid, hvis det begynner å handle med en rabatt i forhold til dens egenverdi, vil det være et kjøp, og hvis det begynner å handle med en premie i forhold til dens egenverdi, vil det være et salg.

Hvordan fungerer FLEX-midler?

Flex-fond fungerer ved å la investorer sette penger inn i en pool av eiendeler, som deretter administreres av et team av fagfolk. Dette gir investorer muligheten til å sette pengene sine i et bredt spekter av aktiva, uten å måtte velge og vrake individuelle aksjer eller fond.

Teamet av fagfolk som forvalter flexfondet vil bruke sin ekspertise til å velge de beste investeringene for puljen av aktiva, og vil også rebalansere porteføljen etter behov. Det betyr at investorer kan sette pengene sine i et flexfond og deretter la fagfolkene gjøre jobben med å velge hvilke investeringer som gir best resultater.

Flexfond kan være et godt alternativ for investorer som ønsker å diversifisere sin portefølje og har muligheten til å sette pengene sine i et bredt spekter av aktiva. Det er imidlertid viktig å huske at disse fondene fortsatt er underlagt markedsrisiko, og det er ingen garanti for at investeringene vil gi gode resultater.

Hva er den største opsjonsbørsen i verden?

Chicago Board Options Exchange (CBOE) er den største opsjonsbørsen i verden, med et årlig handelsvolum som overstiger en million kontrakter. CBOE tilbyr opsjoner på et bredt spekter av underliggende eiendeler, inkludert aksjer, råvarer, indekser og valutaer.

Hva er en fleksitidskontrakt?

En fleksitidskontrakt er en type kontrakt som åpner for en viss grad av fleksibilitet i forhold til når kontrakten kan gjennomføres. Denne typen kontrakt kan være nyttig for investorer som ønsker å ha muligheten til å handle på en mer fleksibel måte, uten å måtte binde seg til en bestemt tidsramme. Hva er en fleksibel avtale? En flexi term kontrakt er en avtale mellom to parter om å bytte et bestemt beløp av en underliggende eiendel til en forhåndsbestemt pris på en spesifisert dato. Nøkkeltrekket ved en fleksibel kontrakt er at den lar partene velge leveringsdatoen for den underliggende eiendelen, innenfor et visst tidsrom. Denne fleksibiliteten gjør flexi-terminkontrakter godt egnet for handel med eiendeler med volatile priser, for eksempel råvarer.