Overreaksjon Definisjon

Overreaksjon er et begrep som brukes i atferdsøkonomi for å beskrive en situasjon der folk tar beslutninger som er basert på følelsesladet informasjon, snarere enn på rasjonell tanke. Dette kan føre til at folk tar beslutninger som ikke er i deres beste interesse, eller som ikke er basert på sunne økonomiske prinsipper. Hvordan kan du … Les mer

Flexible Exchange Option (FLEX) Definisjon

En fleksibel bytteopsjon (FLEX) er en type børsomsatt opsjon som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å bytte ett verdipapir til et annet verdipapir til en spesifisert valutakurs på eller før en spesifisert utløpsdato. FLEX-opsjoner omsettes på Chicago Board Options Exchange (CBOE) og er tilgjengelige for et bredt utvalg av underliggende verdipapirer, inkludert aksjer, … Les mer