Effektiv bruttoinntekt (E-fil)

Effektiv bruttoinntekt (E-fil) er den totale bruttoinntekten til en eiendom etter fradrag for eventuelle ledige stillinger og/eller innkrevingstap. Dette tallet er viktig fordi det representerer det sanne inntektsproduserende potensialet til en eiendom. Hva er et annet navn for effektiv rente? Det andre navnet på effektiv rente er den årlige prosentsatsen (APR). Hva er meningen med effektiv rente? Den effektive renten er renten som en låntaker faktisk betaler på et lån, etter å ha tatt hensyn til eventuelle rabatter eller rabatter som långiver tilbyr. For eksempel, hvis en låntaker har et lån med en rente på 6 %, men långiver tilbyr en rabatt på 1 %, vil den effektive renten være 5 %. Er effektiv bruttoinntekt det samme som Noi? Noi og eGi er ikke det samme. eGi er din potensielle bruttoinntekt fra eiendommen minus eventuelle ledighetstap. Noi er din netto driftsinntekt, som er din eGi minus dine driftsutgifter.

Hvordan beregner du effektiv rente?

For å beregne din effektive rente, må du ta hensyn til alle kostnadene knyttet til lånet ditt, inkludert renter, poeng og gebyrer. For å komme i gang legger du bare sammen alle disse kostnadene og deler på det totale lånebeløpet. Dette vil gi deg din effektive rente.

Hvordan beregner du effektiv utleiebolig?

Den viktigste faktoren for å beregne den effektive leieprisen for en eiendom er netto driftsinntekt (NOI). NOI beregnes ved å ta brutto leieinntekter og trekke fra driftskostnadene. Driftsutgiftene inkluderer ting som eiendomsskatt, forsikring, vedlikehold og reparasjoner. NOI gir deg inntekten som er tilgjengelig for å betale boliglånet og annen gjeld knyttet til eiendommen.

Det neste trinnet er å beregne gjeldstjenestedekningsgraden (DSCR). DSCR beregnes ved å ta NOI og dividere med de totale gjeldsbetalingene. Gjeldsbetalingene inkluderer boliglånsbetaling, forsikring og eiendomsskatt. DSCR er en god måte å måle eiendommens evne til å betale for seg selv. En DSCR på 1,0 eller høyere anses å være god.

Det siste trinnet er å beregne kontantstrømmen. Kontantstrømmen beregnes ved å ta NOI og trekke fra boliglånsbetaling, eiendomsskatt og forsikring. Kontantstrømmen er pengene som er tilgjengelig for investoren etter at alle utgiftene er betalt.

Ved å bruke NOI, DSCR og Cash Flow kan du få en god forståelse av lønnsomheten til en utleieeiendom.