Vortex Indicator (VI)

En vortex-indikator er en teknisk indikator som brukes til å identifisere om et marked er i en bullish eller bearish trend. Indikatoren er basert på forutsetningen om at markedet er som en virvel, med oksene som presser prisene opp og bjørnene presser prisene ned. Indikatoren består av to linjer, Bullish Vortex Indicator (BVI) og Bearish … Les mer

Delta-Gamma Hedging Definisjon

Delta-gamma-sikring er en opsjonssikringsstrategi som innebærer kjøp og salg av underliggende eiendeler for å oppveie effekten av endringer i verdien av den underliggende eiendelen på verdien av opsjonen. Deltaet til en opsjon er et mål på hvor mye verdien av opsjonen endres i forhold til endringer i verdien av det underliggende aktiva. Gamma til en … Les mer

Generelt aksepterte prinsipper og praksiser (GAPP)

Generally Accepted Principles and Practices (GAPP) er et sett med standarder som gir veiledning om hvordan virksomheter bør operere. Den dekker områder som finansiell rapportering, internkontroll og risikostyring. GAPP-standardene er utviklet av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). De er frivillige retningslinjer som ikke kan håndheves ved lov. Imidlertid velger mange virksomheter å følge … Les mer