Risiko reversering Definisjon

En risikoreversering er en opsjonshandelsstrategi som innebærer kjøp og salg av opsjoner med forskjellige innløsningspriser, men med samme utløpsdato. Strategien brukes når traderen tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg opp eller ned, men er usikker på hvilken retning den vil bevege seg.

Strategien for reversering av risiko er en måte å sikre dine innsatser på, for å si det sånn. Ved å kjøpe og selge opsjoner med forskjellige innløsningspriser, satser du effektivt på at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg i den ene eller den andre retningen. Hvis prisen beveger seg i den retningen du forventer, vil du tjene penger. Hvis prisen beveger seg i motsatt retning, vil du tape penger.

Det er alltid risiko involvert når du handler med opsjoner, men risikoreverseringsstrategien kan bidra til å minimere tapene dine.

Hva er en måkeopsjonsstrategi?

Måkeopsjonsstrategien er en trebent opsjonsstrategi som innebærer kjøp og salg av fire forskjellige opsjoner. Strategien har fått navnet sitt fra det faktum at den ligner en måke som flyr på himmelen.

Måkeopsjonsstrategien er en bullish strategi som brukes når traderen forventer at prisen på den underliggende eiendelen skal bevege seg høyere. Strategien kan brukes med alle underliggende eiendeler og kan skreddersys til traderens spesifikke tidsramme og risikotoleranse.

Måkeopsjonsstrategien innebærer følgende fire alternativer:

1. En kjøpsopsjon med en innløsningspris under gjeldende pris på det underliggende aktiva

2. En salgsopsjon med en innløsningskurs over gjeldende pris på den underliggende eiendelen

3. En kjøpsopsjon med en innløsningskurs over innløsningskursen på den første kjøpsopsjonen

4. En salgsopsjon med en innløsningskurs under innløsningskursen på den første salgsopsjonen

Traderen kjøper den første kjøpsopsjonen og den første salgsopsjonen, og selger den andre kjøpsopsjonen og den andre salgsopsjonen. Handelen åpnes når prisen på den underliggende eiendelen er på eller nær innløsningskursen for den første kjøpsopsjonen og den første salgsopsjonen.

Handelen er stengt når prisen på den underliggende eiendelen beveger seg over innløsningsprisen på den andre kjøpsopsjonen eller under innløsningsprisen på den andre salgsopsjonen.

Måkeopsjonsstrategien kan brukes med alle underliggende aktiva og kan skreddersys til traderens spesifikke tidsramme og risikotoleranse. Handelen anses å være en bullish handel, og brukes når traderen forventer at prisen på den underliggende eiendelen skal bevege seg høyere.

Hva er opsjonsstrategi for jernkondor?

En jernkondor er en opsjonshandelsstrategi som involverer kjøp og salg av opsjoner med forskjellige innløsningspriser, men med samme utløpsdato. Alternativene er vanligvis out-of-the-money alternativer. Begrepet "jernkondor" kommer fra det faktum at denne strategien innebærer både en kjøpsopsjon og en salgsopsjon.

Jernkondorstrategien brukes når traderen tror at den underliggende eiendelen ikke vil bevege seg mye i pris i løpet av opsjonenes levetid. Det er en begrenset risiko, begrenset belønningsstrategi. Den potensielle belønningen er forskjellen mellom innløsningsprisene på opsjonene, minus premien som betales for opsjonene. Maksimal risiko er differansen mellom innløsningsprisene på opsjonene, minus premien som betales for opsjonene.

For å implementere denne strategien vil traderen kjøpe en kjøpsopsjon med en innløsningspris over gjeldende pris på den underliggende eiendelen, og en salgsopsjon med en innløsningspris under gjeldende pris på den underliggende eiendelen. Traderen vil da selge en kjøpsopsjon med en innløsningspris under gjeldende pris på den underliggende eiendelen, og en salgsopsjon med en innløsningspris over den nåværende prisen på den underliggende eiendelen.

Alternativene vil alle ha samme utløpsdato.

Jernkondorstrategien er en nøytral strategi. Den kan brukes under alle markedsforhold.

Jernkondor-strategien er et godt valg for investorer som leter etter en handelsstrategi med begrenset risiko og begrenset belønning.

Hva er 25d-risikoreversering?

En 25d-risikoreversering er en type opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe en salgsopsjon og selge en kjøpsopsjon, med begge opsjonene som har samme utløpsdato og innløsningspris. Handelen utføres slik at traderen er long på salgsopsjonen og short kjøpsopsjonen, med nettopremien betalt for handelen er lik differansen mellom premiene til de to opsjonene.

Handelen brukes vanligvis når traderen tror at den underliggende eiendelen vil bevege seg lavere på kort sikt, men er usikker på størrelsen eller retningen på bevegelsen. Handelen gir nedsidebeskyttelse i form av salgsopsjonen, mens short call-posisjonen begrenser oppsidepotensialet til handelen.

Handelen kan også brukes som en måte å sikre en lang posisjon i det underliggende aktiva.I dette tilfellet vil traderen kjøpe salgsopsjonen for å sikre seg mot en potensiell nedgang i aktivaprisen, mens den korte kjøpsopsjonen ville gi en viss utlignende oppsideeksponering.

Hva er en dekket call-in-opsjoner?

En dekket kjøp er en populær opsjonshandelsstrategi hvor en investor skriver (selger) en kjøpsopsjon på et underliggende verdipapir som de eier, for å generere inntekter fra opsjonspremien.

Den største risikoen med denne strategien er at dersom den underliggende verdipapirprisen øker betydelig, kan investoren måtte selge verdipapiret sitt til en lavere pris enn de ellers ville ha gjort (på grunn av short call-posisjonen).

Men hvis verdipapirprisen holder seg relativt stabil eller synker, kan investoren beholde premien og kan til og med få beholde verdipapiret.

Hva er en 3-bens opsjonsstrategi?

En 3-bens opsjonsstrategi er en opsjonshandelsstrategi som involverer kjøp og salg av tre opsjonskontrakter av samme underliggende eiendel på samme tid. De tre opsjonskontraktene kjøpes vanligvis til forskjellige innløsningspriser og med forskjellige utløpsdatoer.

Målet med en 3-bens opsjonsstrategi er å dra nytte av ulike meninger om den fremtidige prisen på den underliggende eiendelen. For eksempel kan en trader tro at den underliggende eiendelen vil stige i pris, men er ikke sikker på hvor mye. De kan kjøpe en kjøpsopsjon med en innløsningspris under gjeldende pris på den underliggende eiendelen og selge en kjøpsopsjon med en innløsningspris over gjeldende pris på den underliggende eiendelen. Dette ville skape en "bull call-spredning."

Et annet eksempel kan være en trader som tror den underliggende eiendelen vil falle i pris, men som igjen ikke er sikker på hvor mye. De kan kjøpe en salgsopsjon med en innløsningspris over gjeldende pris på den underliggende eiendelen og selge en salgsopsjon med en innløsningspris under gjeldende pris på den underliggende eiendelen. Dette ville skape en "bjørneputtspredning."

Det er mange forskjellige 3-bens opsjonsstrategier som kan brukes, og valget av hvilken strategi som skal brukes vil avhenge av traderens mening om den fremtidige prisen på den underliggende eiendelen, samt deres syn på volatilitet.