Derivative warrants: typer og eksempler

Avledede warranter: typer og eksempler.

Hva er en warrant i handel?

En warrant er et verdipapir som gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge et underliggende verdipapir til en spesifisert pris innenfor en viss tidsperiode. Warrants utstedes ofte av selskaper som en måte å skaffe kapital på, og de handles vanligvis på børser.

Hva er et garantidokument?

Et warrantinstrument er et verdipapir som gir innehaveren rett til å kjøpe et visst antall aksjer (vanligvis 100) av det underliggende verdipapiret til en spesifisert pris (utøvelses- eller innløsningskurs) i løpet av en spesifisert tidsperiode (vanligvis 10 år). Warrants utstedes ofte av selskaper for å skaffe kapital, og de handles vanligvis på børser.

Hva er en enkel definisjon? En warrant er et finansielt instrument som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en spesifisert eiendel til en spesifisert pris innen en spesifisert tidsperiode. Warrants utstedes vanligvis av selskaper som en måte å skaffe kapital på, og de handles ofte på børser. Er warrants avledede produkter? Warrants er derivater. En warrant er et verdipapir som gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en bestemt pris innenfor en viss tidsramme. Warrants utstedes ofte av selskaper som en måte å skaffe kapital.

Hvorfor er warrant et derivat?

Warrants er derivater fordi deres verdi er avledet fra det underliggende verdipapiret. Warrants utstedes ofte av selskaper i forbindelse med en ny emisjon, og de gir innehaveren rett til å kjøpe aksjer i selskapet til en fastsatt pris (utøvelseskursen) i løpet av en spesifisert tidsperiode.

Verdien av en warrant avhenger av prisen på det underliggende verdipapiret, utøvelseskursen, tiden som gjenstår til utløp, og volatiliteten til det underliggende verdipapiret. Dersom prisen på det underliggende verdipapiret øker, vil verdien av warranten også øke. Motsatt, hvis prisen på det underliggende verdipapiret synker, vil verdien av warranten synke.

Warrants omsettes ofte på børser, og de kan handles separat fra det underliggende verdipapiret.