Hva er nåverdien rentefaktor (PVIF)?

Hva er nåverdi rentefaktoren (PVIF)?

The Present Value Interest Factor (PVIF) er en formel som brukes til å beregne nåverdien av en strøm av fremtidige betalinger. Hva er Pvifa-tabell? Pvifa-tabellen er en tabell som viser nåverdiens rentefaktor for livrente. Denne tabellen brukes til å finne nåverdien av en livrente, gitt renten og antall perioder. Hva står Pvifa for? PVIFA står for "nåverdien av en uendelig livrente". Det er en formel som brukes til å beregne nåverdien av en strøm av betalinger (en livrente) der betalingene fortsetter i det uendelige inn i fremtiden.

Hva er verdifaktor?

En verdifaktor er en egenskap som er knyttet til aksjer som har en tendens til å overgå markedet. Vanlige verdifaktorer inkluderer mål på lønnsomhet, for eksempel avkastning på egenkapital (ROE), og mål for verdsettelse, for eksempel pris-til-bok-forhold (P/B).

Det er ingen enkelt definisjon av hva som utgjør en verdiaksje, og ulike investorer kan bruke ulike kriterier. Generelt er imidlertid verdiaksjer de som handles til en rabatt i forhold til deres egenverdi, eller de som har sterke fundamentale egenskaper, men som er i unåde hos investorer.

Hvordan beregner du PVIF på BA II Plus?

1. Legg inn renten i kalkulatoren.

2. Trykk på "PVIF"-knappen.

3. Angi antall perioder.

4. Nåverdien rentefaktor vil vises.

Hvordan finner du PV-faktor av interesse?

Nåverdifaktoren (PV) av interesse er diskonteringsfaktoren som kan brukes til å beregne nåverdien av en fremtidig kontantstrøm. PV-faktoren bestemmes av renten, tidsperioden og antall sammensatte perioder.

For å beregne PV-faktoren kan du bruke følgende formel:

PV-faktor = 1 / (1 + r)^n

hvor r er renten, n er antall sammensetninger perioder, og t er tidsperioden.

For eksempel, hvis du har en fremtidig kontantstrøm på $100 som vil skje om ett år, og renten er 10 %, vil PV-faktoren være:

PV-faktor = 1 / (1 + 0,10)^1 = 0,909

Dette betyr at nåverdien av kontantstrømmen vil være $90,90.