Definisjon av restverdi

IregnskapsbetingelserNår en eiendel (eiendom, utstyr, transportkjøretøy ...) har blitt brukt i mange år, er det normalt at den har mistet verdien, det vil si at den har blitt avskrevet. Den siste verdien som en eiendel har på slutten av levetiden, er det jeg vet som restverdi.

Enhver eiendel, uansett type, har en verdi som taper over tid, enten på grunn av bruk eller bare fordi årene går og foreldelse kommer. Denne verdien varierer også avhengig av om varen kan selges eller gjenbrukes senere. For eksempel vil restverdien til et område eller en eiendom ikke være den samme som for et kjøretøy som er 15 år gammelt.

Selv om det ikke alltid skjer eller ikke skjer i alle land, oppretter regjeringer noen ganger tabeller for å kunne beregne restverdien.

På regnskapsnivå må restverdien tas i betraktning for å beregne avskrivningen på en eiendel.