Nederste definisjon

Bunndefinisjonen er det laveste lavpunktet et verdipapir når i løpet av en gitt tidsperiode. Dette punktet brukes til å hjelpe tradere med å identifisere støttenivåer og potensielle reverseringer i markedet. Hva er diagram i teknisk analyse? Et diagram er en grafisk fremstilling av data. I teknisk analyse brukes diagrammer for å visualisere prishandlinger for å … Les mer

Definisjon av avskrivninger

En regnskapsbetingelserVi kaller avskrivninger reduksjon eller slitasje på verdien av en eiendel eller eiendom på grunn av tid, bruk eller foreldelse. Bedrifter står for disse tapene i verdi eller slitasje som en tilleggskostnad og skiller derved tre typer avskrivninger: Depreciación física Funksjonell avskrivning Foreldelse Avskrivning kan også stamme som et resultat av en justering i … Les mer

Kategorier A