Hvordan et lukket fond fungerer og skiller seg fra et åpent fond

Et lukket fond er en type kollektiv investeringsordning med et begrenset antall aksjer som ikke kan innløses fra fondsforvalteren. Et åpent fond har derimot ingen begrensning på antall aksjer som kan utstedes, og aksjer kan innløses når som helst til fondets netto formuesverdi. Den viktigste forskjellen mellom lukkede og åpne fond er at lukkede fond … Les mer