Ervervede fondavgifter og -kostnader (AFFE) Definisjon

Ervervede fondsavgifter og utgifter (AFFE) er tilleggskostnadene knyttet til å investere i et verdipapirfond som ikke er inkludert i fondets oppgitte kostnadsandel. AFFE inkluderer utgifter som meglerprovisjoner og forhandlerpåslag, og er unike for verdipapirfond. AFFE er viktig å ta i betraktning når man vurderer den sanne kostnaden ved å investere i et aksjefond. Selv om … Les mer

Asset-Backed Security (ABS): Hva det er, forskjellige typer fungerer

Asset-Backed Security: Hva det er og hvordan det fungerer Hva er dekkede eiendeler? I forbindelse med handel refererer dekkede eiendeler til de eiendelene som brukes som sikkerhet for å sikre et lån eller en kredittlinje. I de fleste tilfeller er eiendelen som brukes som sikkerhet et verdipapir, for eksempel aksjer, obligasjoner eller ETFer. Verdien av … Les mer