Lipper-leder

En Lipper Leader er et verdipapirfond som rangerer innenfor topp 20% av sin kategori for totalavkastning de siste fem årene. Lipper Leaders-betegnelsen er gitt til fond som konsekvent har utkonkurrert sine jevnaldrende over tid, og er en ettertraktet utmerkelse i verdipapirfondsbransjen. Lipper-ledere velges basert på en rekke faktorer, inkludert: – Konsistent ytelse: Fondet må ha … Les mer

Hva er SEC-avdelingen for håndhevelse?

SEC Division of Enforcement er ansvarlig for å undersøke potensielle brudd på verdipapirlovgivningen og foreta håndhevelsestiltak mot enkeltpersoner og enheter som har brutt verdipapirlovene. Divisjonen er også ansvarlig for å føre tilsyn med SECs prosess for håndtering av tips, klager og henvisninger fra publikum. Er SEC-saker sivile eller kriminelle? SEC har både sivil og kriminell … Les mer

Hvordan regnskapsprinsipper fungerer: GAAP og IFRS

Regnskapsprinsipper: GAAP og IFRS. Hva er det viktigste prinsippet for GAAP? Det er en rekke viktige prinsipper som ligger til grunn for GAAP, men en av de mest grunnleggende er prinsippet om full offentliggjøring. Dette prinsippet krever at all vesentlig informasjon som med rimelighet kan påvirke en lesers forståelse av et selskaps regnskap må offentliggjøres. … Les mer