Active Share Study

En aktiv aksjestudie er et forskningsprosjekt som undersøker prosentandelen av et verdipapirfonds beholdning som er forskjellig fra beholdningen til referanseindeksen. Studien er viktig fordi den kan hjelpe investorer med å forstå hvor mye av et fonds ytelse som skyldes fondsforvalterens evne til å velge aksjer, og hvor mye som skyldes fondets underliggende indeks. Undersøkelsen utføres … Les mer

Hva er et forskudd?

Betaling eller innsamling av en operasjon på forhånd til leveringsperioden eller leveringstiden for en tjeneste eller levering av visse varer som tidligere er avtalt, er kjent som et forskudd. Et forskudd innebærer da en forhåndsbetaling før du utfører en hovedoperasjon (enten levering av tjenesten eller levering av visse varer). La oss forestille oss at de … Les mer

Kategorier A