Hva betyr Traunch?

En traunch er et begrep som brukes i private equity og venturekapital for å beskrive en del eller transje av en større investering. En transje refererer vanligvis til en del av en større investering som gjøres over tid, der hver transje har sine egne vilkår og betingelser. For eksempel kan et venturekapitalfirma investere 20 millioner … Les mer

Forstå en distribusjonsfoss

Hvis du ser på en distribusjonsfoss for et private equity- eller venturekapitalfond, er det noen viktige ting å forstå. For det første starter fossen typisk med en tilbakeføring av kapital til begrenset partnere (LP-er) eller investorer. Dette er pengene som de opprinnelig investerte, pluss eventuell akkumulert fortjeneste. Når LP-ene er tilbakebetalt, fordeles det resterende overskuddet … Les mer

Hva er fortynningsbeskyttelse?

Utvanningsbeskyttelse er et tiltak tatt av et selskap for å beskytte sine aksjonærer mot å få eierandelen utvannet ved utstedelse av nye aksjer. Dette kan gjøres ved å utstede nye aksjer kun til eksisterende aksjonærer, eller ved å gi eksisterende aksjonærer rett til å kjøpe nye aksjer før de utstedes til allmennheten. Hva skjer hvis … Les mer

Pre-Money Verdivurdering

Pre-money verdsettelse refererer til verdien av et selskap før en investering gjøres. Dette er verdien av selskapet som en investor bruker for å bestemme hvor mye egenkapital som skal kjøpes i selskapet. Verdsettelse før penger beregnes ved å trekke investeringens beløp fra verdivurderingen etter penger. Inkluderer verdivurdering før penger konvertible sedler? Verdsettelse før penger inkluderer … Les mer

Private Investment Fund Definisjon

Et privat investeringsfond er et fond som ikke er tilgjengelig for offentlige investeringer. Private investeringsfond er vanligvis bare tilgjengelig for akkrediterte investorer, som er investorer som oppfyller visse kriterier fastsatt av Securities and Exchange Commission (SEC). Private investeringsfond brukes vanligvis til å investere i private selskaper, eiendom eller andre illikvide eiendeler. Er aksjefond privat investering? … Les mer

Tag-Along-rettigheter

Tag-along-rettigheter er en kontraktsmessig rettighet som tillater minoritetsaksjonærer å delta forholdsmessig i et tilbud om å selge aksjene i selskapet. Denne retten gir minoritetsaksjonærer mulighet til å selge sine aksjer til samme pris og på samme vilkår som majoritetsaksjonærene. Dette sikrer at minoritetsaksjonærer ikke blir etterlatt i tilfelle majoritetsaksjonærene bestemmer seg for å selge sine … Les mer

Introduksjon til Deal Flow

Når en bedrift ser etter private equity- eller venturekapitalinvesteringer, er det første trinnet å generere en avtaleflyt. Deal flow refererer til en strøm av potensielle investeringsmuligheter som en bedrift kan velge mellom. Prosessen med å generere avtaleflyt begynner med å identifisere virksomheter som passer investeringskriteriene til private equity- eller venturekapitalfirmaet. Når et firma har en … Les mer

Secondary Buyout (SBO)

En sekundær oppkjøp oppstår når et private equity-selskap selger sitt porteføljeselskap til et annet private equity-selskap. I hovedsak tar det opprinnelige private equity-selskapet ut av investeringen, mens det andre private equity-selskapet gjør en ny investering. Motivasjonene for et sekundært utkjøp kan variere. For det opprinnelige private equity-selskapet kan det være en mulighet til å oppnå … Les mer

Forpliktet kapital

Forpliktet kapital refererer til midlene som et private equity- eller venturekapitalselskap har forpliktet seg til å investere i et porteføljeselskap. Denne kapitalen investeres vanligvis over levetiden til et fond, som vanligvis er 10 år. Den forpliktede kapitalen brukes typisk til å finansiere oppkjøpet av et porteføljeselskap, og kan også brukes til å finansiere veksten av … Les mer