Hva betyr Traunch?

En traunch er et begrep som brukes i private equity og venturekapital for å beskrive en del eller transje av en større investering. En transje refererer vanligvis til en del av en større investering som gjøres over tid, der hver transje har sine egne vilkår og betingelser. For eksempel kan et venturekapitalfirma investere 20 millioner … Les mer

Private Investment Fund Definisjon

Et privat investeringsfond er et fond som ikke er tilgjengelig for offentlige investeringer. Private investeringsfond er vanligvis bare tilgjengelig for akkrediterte investorer, som er investorer som oppfyller visse kriterier fastsatt av Securities and Exchange Commission (SEC). Private investeringsfond brukes vanligvis til å investere i private selskaper, eiendom eller andre illikvide eiendeler. Er aksjefond privat investering? … Les mer

Tag-Along-rettigheter

Tag-along-rettigheter er en kontraktsmessig rettighet som tillater minoritetsaksjonærer å delta forholdsmessig i et tilbud om å selge aksjene i selskapet. Denne retten gir minoritetsaksjonærer mulighet til å selge sine aksjer til samme pris og på samme vilkår som majoritetsaksjonærene. Dette sikrer at minoritetsaksjonærer ikke blir etterlatt i tilfelle majoritetsaksjonærene bestemmer seg for å selge sine … Les mer

Introduksjon til Deal Flow

Når en bedrift ser etter private equity- eller venturekapitalinvesteringer, er det første trinnet å generere en avtaleflyt. Deal flow refererer til en strøm av potensielle investeringsmuligheter som en bedrift kan velge mellom. Prosessen med å generere avtaleflyt begynner med å identifisere virksomheter som passer investeringskriteriene til private equity- eller venturekapitalfirmaet. Når et firma har en … Les mer

Secondary Buyout (SBO)

En sekundær oppkjøp oppstår når et private equity-selskap selger sitt porteføljeselskap til et annet private equity-selskap. I hovedsak tar det opprinnelige private equity-selskapet ut av investeringen, mens det andre private equity-selskapet gjør en ny investering. Motivasjonene for et sekundært utkjøp kan variere. For det opprinnelige private equity-selskapet kan det være en mulighet til å oppnå … Les mer

Forpliktet kapital

Forpliktet kapital refererer til midlene som et private equity- eller venturekapitalselskap har forpliktet seg til å investere i et porteføljeselskap. Denne kapitalen investeres vanligvis over levetiden til et fond, som vanligvis er 10 år. Den forpliktede kapitalen brukes typisk til å finansiere oppkjøpet av et porteføljeselskap, og kan også brukes til å finansiere veksten av … Les mer

Venture Capitalist (VC) Definisjon

En venturekapitalist (VC) er en person eller et firma som gir kapital til virksomheter, vanligvis i form av egenkapitalfinansiering. VC-er er vanligvis enkeltpersoner eller firmaer med høy nettoverdi som investerer i selskaper i tidlig fase eller høy vekst. VC-er tar vanligvis en aktiv rolle i selskapene de investerer i, og gir ofte veiledning og råd … Les mer

Hva gjør en aksjepromotør?

En aksjepromoter er en person eller et firma som betales for å fremme salg av et verdipapir, vanligvis en ny utstedelse av aksjer. Aksjepromotører leies vanligvis inn av investeringsbanker eller utstedere av verdipapiret. En aksjepromotørs jobb er å skape interesse for verdipapiret og få folk til å kjøpe det. Dette kan gjøres på en rekke … Les mer

Angel Investor Definisjon og hvordan det fungerer

En engelinvestor er en person som gir kapital til en bedriftsoppstart, vanligvis i bytte mot konvertibel gjeld eller egenkapital. En liten prosentandel av engleinvestorer er også risikokapitalister. Engelinvestorer investerer vanligvis sine egne personlige midler, i motsetning til midler fra en institusjon. De kan også investere gjennom en gruppe eller syndikat, som lar dem slå sammen … Les mer