Pre-Money Verdivurdering

Pre-money verdsettelse refererer til verdien av et selskap før en investering gjøres. Dette er verdien av selskapet som en investor bruker for å bestemme hvor mye egenkapital som skal kjøpes i selskapet. Verdsettelse før penger beregnes ved å trekke investeringens beløp fra verdivurderingen etter penger. Inkluderer verdivurdering før penger konvertible sedler? Verdsettelse før penger inkluderer … Les mer