Hvordan kapitalgjenoppretting fungerer

Kapitalgjenvinning er prosessen med å få tilbake den opprinnelige investeringen i en eiendel gjennom periodiske betalinger, vanligvis i løpet av levetiden. Betalingene kan skje i like avdrag, eller de kan variere over tid. Målet med kapitalgjenvinning er å sikre at eiendelen produserer nok inntekter til å dekke sine egne kostnader, slik at investeringen kan tilbakebetales … Les mer

Hva er et pass-through-sertifikat?

Et pass-through-sertifikat er en type eiendomsinvestering som lar investorer slå sammen pengene sine for å finansiere en eiendom eller eiendommer. Eiendommen eller eiendommene blir deretter leid ut til en eller flere leietakere, og leiebetalingene overføres til investorene. Denne typen investering kan være en god måte å diversifisere sin portefølje på, da det gir potensial for … Les mer

Hva gjør en aksjepromotør?

En aksjepromoter er en person eller et firma som betales for å fremme salg av et verdipapir, vanligvis en ny utstedelse av aksjer. Aksjepromotører leies vanligvis inn av investeringsbanker eller utstedere av verdipapiret. En aksjepromotørs jobb er å skape interesse for verdipapiret og få folk til å kjøpe det. Dette kan gjøres på en rekke … Les mer

Hva er Asia Ex-Japan (AxJ)?

Asia ex-Japan (AxJ)-markedet refererer til aksjemarkedene til land i Asia-Pacific-regionen unntatt Japan. Dette markedet blir også noen ganger referert til som Asia-Pacific ex-Japan (APxJ) markedet. AxJ-markedet er et av de største og mest likvide fremvoksende markedene i verden. Det er hjemsted for noen av de raskest voksende økonomiene i verden, som Kina og India. AxJ-markedet … Les mer

Hvordan et oljeraffineri fungerer

Råolje er uraffinert petroleum som kommer rett fra bakken. Den inneholder en blanding av hydrokarboner, som er molekyler som består av både hydrogen- og karbonatomer. Hydrokarbonene i råolje kan deles inn i tre kategorier: Mettede: Dette er hydrokarboner som ikke har noen dobbeltbindinger mellom karbonatomene. De er også kjent som parafiner. Umettede: Dette er hydrokarboner … Les mer

American Insurance Association (AIA)

American Insurance Association (AIA) er en bransjeforening som representerer eiendoms- og skadeforsikringsindustrien i USA. AIA ble grunnlagt i 1866 og har i dag nesten 3000 medlemsbedrifter, som står for mer enn to tredjedeler av det amerikanske eiendoms- og skadeforsikringsmarkedet. Er AIA et livsforsikringsselskap? Ja, AIA er et livsforsikringsselskap. AIA tilbyr et bredt spekter av livsforsikringsprodukter, … Les mer