Hva er fortynningsbeskyttelse?

Utvanningsbeskyttelse er et tiltak tatt av et selskap for å beskytte sine aksjonærer mot å få eierandelen utvannet ved utstedelse av nye aksjer. Dette kan gjøres ved å utstede nye aksjer kun til eksisterende aksjonærer, eller ved å gi eksisterende aksjonærer rett til å kjøpe nye aksjer før de utstedes til allmennheten. Hva skjer hvis … Les mer

Embedded Option

En innebygd opsjon er en type derivat som er inkludert i en obligasjonskontrakt. Opsjonen gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge det underliggende verdipapiret til en spesifisert pris på eller før en bestemt dato. Innebygde alternativer finnes i en rekke obligasjoner, inkludert selskapsobligasjoner, statsobligasjoner og pantesikrede verdipapirer. De kan brukes til … Les mer