Restrukturering: Definisjon, mening, prosess og eksempel

Hva er omstilling? Hvorfor omstrukturere? Hvordan omstrukturere? Hva er fordelene med omstrukturering? Hva er organisasjonsomstrukturering? Organisasjonsrestrukturering er prosessen med å omorganisere selskapets interne struktur for å forbedre effektiviteten eller tilpasse seg endringer i det ytre miljøet. Dette kan innebære endringer i bedriftens hierarki, måten arbeidet tildeles og utføres på, eller allokering av ressurser. Organisasjonsrestrukturering utføres … Les mer

Insurance Defence

Forsikringsforsvar er det juridiske forsvaret gitt av et forsikringsselskap til sine forsikringstakere. Det er en type tredjeparts ansvarsdekning, som dekker forsikringstakers advokatutgifter i tilfelle de blir saksøkt. De fleste forsikringer inneholder en klausul som pålegger forsikringsselskapet å gi et forsvar for forsikringstakeren i tilfelle en rettssak. Forsikringsselskapet vil da ansette en advokat for å representere … Les mer

Self-Employed Contributions Act (SECA) Skatt

Self-Employed Contributions Act (SECA) er en skatt som pålegges selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak. SECA-skatten brukes til å finansiere trygde- og Medicare-fordeler for selvstendig næringsdrivende og deres familier. SECA-skatten beregnes som en prosentandel av den selvstendig næringsdrivendes nettoinntekt fra selvstendig næringsvirksomhet. Er FICA obligatorisk for selvstendig næringsdrivende? Ja, FICA er obligatorisk for selvstendig næringsdrivende. Skattesatsen for … Les mer

Forstå en distribusjonsfoss

Hvis du ser på en distribusjonsfoss for et private equity- eller venturekapitalfond, er det noen viktige ting å forstå. For det første starter fossen typisk med en tilbakeføring av kapital til begrenset partnere (LP-er) eller investorer. Dette er pengene som de opprinnelig investerte, pluss eventuell akkumulert fortjeneste. Når LP-ene er tilbakebetalt, fordeles det resterende overskuddet … Les mer