Hva er en backspread?

En backspread er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe en salgsopsjon og selge en kjøpsopsjon, der begge opsjonene har samme utløpsdato. Opsjonene kjøpes og selges i samme underliggende verdipapir. Formålet med et backspread er å tjene på en nedgang i prisen på det underliggende verdipapiret. Backspreaden er også kjent som en bearish spread. Hvilken opsjonsstrategi … Les mer

Venture Capitalist (VC) Definisjon

En venturekapitalist (VC) er en person eller et firma som gir kapital til virksomheter, vanligvis i form av egenkapitalfinansiering. VC-er er vanligvis enkeltpersoner eller firmaer med høy nettoverdi som investerer i selskaper i tidlig fase eller høy vekst. VC-er tar vanligvis en aktiv rolle i selskapene de investerer i, og gir ofte veiledning og råd … Les mer