Angel Investor Definisjon og hvordan det fungerer

En engelinvestor er en person som gir kapital til en bedriftsoppstart, vanligvis i bytte mot konvertibel gjeld eller egenkapital. En liten prosentandel av engleinvestorer er også risikokapitalister.

Engelinvestorer investerer vanligvis sine egne personlige midler, i motsetning til midler fra en institusjon. De kan også investere gjennom en gruppe eller syndikat, som lar dem slå sammen ressursene sine og øke potensiell avkastning.

Engleinvestorer investerer vanligvis i startfasen eller tidlig i et selskap, når det er høyere risiko for fiasko, men også et større potensial for avkastning. Som sådan har de en tendens til å være mer praktisk enn venturekapitalister, og gir ikke bare kapital, men også veiledning og råd til gründere.

Begrepet "engelinvestor" er avledet fra ideen om at disse personene investerer i et selskap på et tidlig stadium, når det har behov for englestøtte.

Hvor mye egenkapital skal jeg gi bort engelrunde?

Det avhenger virkelig av en rekke faktorer, inkludert:

- Hvor mye penger du ønsker å samle inn
- Stadiet i bedriften din
- Verdsettelsen av bedriften din
- Hvor mye egenkapital du allerede har gis bort

Generelt sett bør du regne med å gi bort mellom 10-20 % av selskapet ditt i en englerunde. Dette kan imidlertid variere avhengig av faktorene nevnt ovenfor.

Hvis du ønsker å samle inn en stor sum penger, kan det hende du må gi bort en større prosentandel av selskapet ditt. Dette er fordi investorer vil ønske en større avkastning på investeringen sin hvis de legger mer penger i selskapet ditt.

Hvis bedriften din er på et senere tidspunkt, kan det hende du også må gi bort en større andel av egenkapitalen. Dette er fordi investorer vil ønske en større avkastning på investeringen siden din bedrift vil være lenger i utviklingen.

Din bedrifts verdivurdering vil også spille inn på hvor mye egenkapital du har å gi bort. Hvis bedriften din er verdsatt til et høyere beløp, vil du sannsynligvis måtte gi bort mindre egenkapital siden hvert prosentpoeng vil være verdt mer penger.

Til slutt, hvor mye egenkapital du allerede har gitt bort vil også spille inn på hvor mye du må gi bort i en englerunde. Hvis du allerede har gitt bort en stor prosentandel av selskapet ditt, vil du sannsynligvis måtte gi bort mindre i en engelrunde siden det vil være mindre egenkapital igjen å gi.

Hva er et eksempel på en engelinvestor?

En engelinvestor er en person som gir kapital til en bedriftsoppstart, vanligvis i bytte mot eierandel i selskapet. En typisk engelinvestor er en suksessfull gründer eller forretningsmann som har ekstra penger tilgjengelig og ser etter investeringer med høy vekst. Engelinvestorer investerer vanligvis sine egne penger, i motsetning til venturekapitalister, som investerer andres penger.

Et eksempel på en engelinvestor er Peter Thiel, medgründer av PayPal og en tidlig investor i Facebook. Thiel skapte overskrifter tidlig i 2018 da det ble avslørt at han i hemmelighet hadde finansiert et selskap som jobbet med teknologi for å forlenge menneskeliv. Får investorer betalt månedlig? Investorer får vanligvis ikke betalt månedlig. De kan motta periodiske utdelinger fra fondet, men disse er vanligvis kvartalsvise eller årlige.

Hva trenger engleinvestorer å vite?

Engelinvestorer trenger å vite noen viktige ting før de kan investere i et oppstartsselskap. Først må de forstå forretningsmodellen til selskapet og hvordan det vil tjene penger. For det andre må de vurdere teamet bak selskapet og deres evne til å gjennomføre forretningsplanen. For det tredje må de forstå markedsmuligheten og størrelsen på det potensielle markedet. For det fjerde må de forstå risikoen involvert i investeringen og hvor sannsynlig det er for selskapet å lykkes. Er Shark Tank engelinvestorer? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, siden Shark Tank ikke er en spesifikk enhet eller organisasjon med fastsatte kriterier for medlemskap. Det er imidlertid generelt enighet om at Shark Tank refererer til en gruppe velstående individer som gir kapital til virksomheter, typisk i form av egenkapitalfinansiering. Som sådan er det sannsynlig at mange av personene som vises på showet vil bli ansett som engleinvestorer.