Private Investment Fund Definisjon

Et privat investeringsfond er et fond som ikke er tilgjengelig for offentlige investeringer. Private investeringsfond er vanligvis bare tilgjengelig for akkrediterte investorer, som er investorer som oppfyller visse kriterier fastsatt av Securities and Exchange Commission (SEC). Private investeringsfond brukes vanligvis til å investere i private selskaper, eiendom eller andre illikvide eiendeler. Er aksjefond privat investering? Ja, verdipapirfond anses som private investeringer. Verdipapirfond omsettes ikke på offentlige børser og er ikke underlagt samme regelverk som offentlige selskaper. Verdipapirfondsandeler er vanligvis bare tilgjengelige for akkrediterte investorer, og de er ikke pålagt å avsløre sin økonomi eller annen informasjon til offentligheten. Er private midler 40 Act-midler? Et 40 Act-fond er en type investeringsfond som er regulert av investeringsselskapsloven av 1940. Private fond er ikke regulert av 1940-loven.

Hvem regulerer PE-fond?

SEC regulerer private equity-fond (PE) i USA under Investment Advisers Act av 1940. Investeringsrådgivere som forvalter PE-fond må registrere seg hos SEC.

SECs regulering av PE-fond er rettet mot å beskytte investorer, sikre at PE-fondsforvaltere avslører vesentlig informasjon om fondene sine, og forhindre svindel.

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, vedtatt i 2010, krever at PE-fondsforvaltere registrerer seg hos SEC hvis de har mer enn $150 millioner i eiendeler under forvaltning.

SEC har også utstedt veiledning om hvilke typer informasjon som PE-fondsforvaltere må avsløre for investorer, inkludert informasjon om fondets investeringsstrategi, risiko og gebyrer.

I tillegg til SEC, er PE-fond også underlagt regulering av statlige verdipapirregulatorer og Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Hvordan starter jeg et private equity-fond?

Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, siden den beste måten å starte et private equity-fond på avhenger av en rekke faktorer, inkludert mengden kapital du må investere, investeringsstrategien din, målmarkedet og erfaringsnivå. Det er imidlertid noen få grunnleggende trinn som alle private equity-fondsforvaltere bør ta når de starter opp.

1. Utvikle en forretningsplan.

Før du starter et private equity-fond, bør du utvikle en detaljert forretningsplan som skisserer investeringsstrategien din, målmarkedet og hvordan du planlegger å generere avkastning for investorene dine. Denne forretningsplanen vil være avgjørende for å tiltrekke potensielle investorer og partnere.

2. Samle kapital.

For å lansere et vellykket private equity-fond, må du skaffe kapital fra en rekke kilder, inkludert personer med høy nettoverdi, institusjonelle investorer og venturekapitalister. Det er viktig å merke seg at private equity-fond vanligvis krever en minimumsinvestering på 1 million dollar.

3. Etablere en juridisk struktur.

Private equity-fond må være nøye strukturert for å overholde SEC-regelverket. Den vanligste juridiske strukturen for private equity-fond er et partnerskap, som enten kan være et kommandittselskap eller et kommandittselskap.

4. Ansett erfarne fagfolk.

En av de viktigste avgjørelsene du vil ta når du starter et private equity-fond, er hvem du skal ansette som fondsforvalter og investeringseksperter. Det er viktig å ansette erfarne fagfolk som har dokumentert suksess i private equity-bransjen.

5. Start fondet ditt.

Når du har samlet inn kapital, etablert en juridisk struktur og satt sammen et team med erfarne fagfolk, er du klar til å lansere ditt private equity-fond. For å gjøre dette, må du registrere fondet ditt hos SEC og sende inn et skjema D.

Hva regnes som en privat investering?

En privat investering er en investering i et selskap som ikke er børsnotert. Private investeringer gjøres vanligvis av venturekapitalister, engleinvestorer eller private equity-selskaper.

Det finnes noen forskjellige typer private investeringer:

1. Aksjeinvesteringer: Aksjeinvesteringer er eierandeler i et selskap. Investoren eier en del av selskapet og har krav på selskapets eiendeler og fortjeneste.

2. Gjeldsinvesteringer: Gjeldsinvesteringer er lån gitt til et selskap. Investoren får tilbakebetalt hovedstolen pluss renter.

3. Konvertibel gjeld: Konvertibel gjeld er en type gjeldsinvestering som kan konverteres til egenkapital.

4. Preferanseaksjer: Preferanseaksjer er en type aksjeinvestering som gir investoren fortrinnsbehandling når det gjelder utbytte og stemmerett.

Private investeringer anses generelt for å være mer risikofylte enn offentlige investeringer fordi det er mindre informasjon tilgjengelig om selskapet og investeringen ikke er like likvid.