Hva er et organisasjonskart?

Når vi snakker om et organisasjonsskjema, viser vi til en grafisk fremstilling av et selskap eller organisasjon, konfigurert som et hierarkisk og funksjonelt diagram. Det vil si et diagram der de forskjellige posisjonene i selskapet er representert, fra topp til bunn. Blokker etableres vanligvis, basert på funksjoner eller andre kriterier. Organisasjonskartene kan være horisontale, vertikale, … Les mer