Hva er en overdrager?

En overdrager er den personen eller handlingen om å gi avkall på en eiendel, en rettighet, en acción eller en sikkerhet til fordel for en annen person eller enhet. Dette skjer vanligvis i bytte mot en kontraprestasjon, enten monetære eller i varer som tilsvarer det, med mindre det er et donasjon.

Det er to personer i denne handlingen: overføreren, som er den som er beskrevet ovenfor, og oppdragsgiveren, som er personen som mottar maktene overført i nevnte handling.

Karakteristikken til tildeleren

Blant egenskapene vi kan trekke frem av denne typen mennesker, finner vi:


  • Din deltakelse er ikke alltid belastende, og når det er, vil du motta en betaling fra overføreren.
  • Som vi tidligere har antydet, brukes begrepet på mennesker, selv om det også kan tilskrives selskaper og land (for eksempel overføring av territorier til andre nasjoner)
  • Ved tildeling av studiepoeng er oppdragsgiveren en fysisk eller juridisk person som etter å ha tilbudt en kreditt Sistnevnte overfører den til en mottaker og blir en ny kreditor. Dette skjer i bytte mot en betaling.
  • Ved overføring av forsikring er forsikringsselskapet overdrager når det ansettes en reassurandør. Ved skader kan risikoen som gjenforsikres påtar seg dekkes.
  • Personopplysningene som deles i selskapet til et morselskap blant samarbeidspartnerne er også kjent som overføring. Dette vil åpenbart skje hvis brukeren har akseptert at nevnte informasjon kan overføres mellom de forskjellige selskapene eller deler av morselskapet.