Hvordan beregne pris-til-salg-forholdet

Hva er forholdet mellom pris og salg (P/S)? Pris-til-salg-forholdet (P/S) er et finansielt forhold som måler verdien av et selskaps aksjer i forhold til salget. Hva er forholdet mellom pris og bok? Price to book ratio er et finansielt forhold som brukes til å sammenligne et selskaps markedsverdi med dets bokførte verdi. Markedsverdien er gjeldende … Les mer

Hva er en overdrager?

En overdrager er den personen eller handlingen om å gi avkall på en eiendel, en rettighet, en acción eller en sikkerhet til fordel for en annen person eller enhet. Dette skjer vanligvis i bytte mot en kontraprestasjon, enten monetære eller i varer som tilsvarer det, med mindre det er et donasjon. Det er to personer … Les mer

Kategorier O