Hva er en overdrager?

En overdrager er den personen eller handlingen om å gi avkall på en eiendel, en rettighet, en acción eller en sikkerhet til fordel for en annen person eller enhet. Dette skjer vanligvis i bytte mot en kontraprestasjon, enten monetære eller i varer som tilsvarer det, med mindre det er et donasjon. Det er to personer … Les mer