Hva er frykt- og grådighetsindeksen?

Frykt og grådighet-indeksen er et mål på hvordan investorer har det med markedet, der «frykt» er representert med et lavt tall og «grådighet» er representert med et høyt tall. Indeksen er basert på syv faktorer: aksjekurs, volatilitet, put/call-forhold, etterspørsel etter søppelobligasjoner, statsrenter, markedsbredde og gullpris. En lesning på 0-20 betyr at investorer er «redd», 21-40 … Les mer

Hva er en omløpsmiddel?

Omløpsmidler, også kalt omløpsmidler, anses å være noen likvide eiendeler eid av virksomheten før utgangen av hvert år, eller noe av eiendeler som kan konverteres til penger de neste 12 månedene. For alt dette anses de å være kortsiktige omløpsmidler, og settet deres vil være omtrent som alle pengene som et selskap må bruke når … Les mer

Kategorier E

Hva er outplacement?

Begrepet outplacement brukes veldig ofte i næringslivet, nærmere bestemt i sektoren menneskelige ressurser. Betydningen av outplacement er de forskjellige mekanismene som en organisasjon vedtar for å hjelpe en ansatt som er igjen uten jobb etter en omstilling. Det er en rekke viktige aspekter som er inkludert i øktene som utføres av outplacement-eksperter: Analyser den nåværende … Les mer

Kategorier O