Hva er et tilbud om offentlig abonnement?

Et offentlig abonnementstilbud (OPS) er en prosedyre der en kvalifisert investor eller forhandler kjøper offentlige verdipapirer i et selskap. For å gi et offentlig abonnementstilbud, må selskapet lage et kapitaløkning, der en eller flere av aksjonærene gir avkall på forkjøpsrett til tegningsrett og utstede nye aksjer før du selger dem. På denne måten vil selskapet … Les mer