Regnskapsprinsipper Definisjon

En regnskapsprinsipp er et sett med retningslinjer som et selskap følger når de utarbeider regnskapet. Retningslinjene dekker emner som inntektsføring, beholdningsvurdering og avskrivning av eiendeler. Formålet med å ha regnskapsprinsipper er å sikre at regnskapet utarbeides på en konsistent måte fra en periode til den neste. Dette gjør det lettere for investorer og andre brukere … Les mer

Hva er et tilbud om offentlig abonnement?

Et offentlig abonnementstilbud (OPS) er en prosedyre der en kvalifisert investor eller forhandler kjøper offentlige verdipapirer i et selskap. For å gi et offentlig abonnementstilbud, må selskapet lage et kapitaløkning, der en eller flere av aksjonærene gir avkall på forkjøpsrett til tegningsrett og utstede nye aksjer før du selger dem. På denne måten vil selskapet … Les mer

Kategorier O