Hvordan beregne pris-til-salg-forholdet

Hva er forholdet mellom pris og salg (P/S)? Pris-til-salg-forholdet (P/S) er et finansielt forhold som måler verdien av et selskaps aksjer i forhold til salget. Hva er forholdet mellom pris og bok? Price to book ratio er et finansielt forhold som brukes til å sammenligne et selskaps markedsverdi med dets bokførte verdi. Markedsverdien er gjeldende … Les mer

Effektivitetsforhold: Definisjon, formel og eksempel

Hva er effektivitetsforholdet? Effektivitetsforholdet er en finansiell beregning som brukes til å vurdere et selskaps evne til å generere overskudd fra driften. Det beregnes ved å dele et selskaps driftsutgifter med driftsinntektene. Et høyere effektivitetsforhold indikerer et mer effektivt selskap. Hva er effektivitet i økonomisk forholdstall? Det finnes mange forskjellige typer økonomiske nøkkeltall, men et … Les mer

Lønnsomhetsforhold brukes av bedrifter for å måle ulike aspekter av bedriftens ytelse

Det er flere vanlige typer lønnsomhetsforhold, som hver måler ulike aspekter ved lønnsomhet. Hva er lønnsomhetsforhold? Lønnsomhetstall er en type finansiell nøkkeltall som bedrifter bruker for å måle lønnsomheten. Det finnes flere forskjellige typer lønnsomhetsforhold, men noen av de vanligste inkluderer bruttomargin, driftsmargin og nettomargin. Bedrifter bruker lønnsomhetsforhold for å vurdere sine økonomiske resultater og … Les mer

Pris-til-bok (PB)-forhold: Betydning, formel og eksempel

Pris-til-bok-forhold: Betydning og formel Hva er bokført verdi av egenkapitalen? Bokført verdi av egenkapital er den delen av et selskaps eiendeler som eies av aksjonærene. Dette tallet beregnes ved å trekke selskapets forpliktelser fra dets totale eiendeler. Bokført verdi av egenkapital kan brukes til å måle den økonomiske helsen til et selskap, så vel som … Les mer

Hvordan beregne utbetalingsforhold

Utbetalingsforhold: Hva det er, hvordan beregne det og hvordan bruke det Hvordan beregnes månedlig utbytte? For å beregne en månedlig utbytteutbetaling, må du først bestemme størrelsen på utbyttet per aksje. Dette finner du ved å se på selskapets regnskap. Når du har utbytte per aksje, kan du beregne den månedlige utbytteutbetalingen ved å multiplisere utbyttet … Les mer

Hva er offerforholdet i økonomi?

Offerraten er den prosentvise reduksjonen i disponibel realinntekt som kreves for å redusere inflasjonen med ett prosentpoeng. Offerforholdet brukes ofte som et mål på kostnadene ved å redusere inflasjonen. Hva er de 5 typene forhold? 1. Likviditetsforhold 2. Aktivitetsforhold 3. Gjeldsforhold 4. Marginforhold 5. lønnsomhetsforhold Hva kalles de to prikkene i et forhold? De to … Les mer

Fortjeneste/tap-forhold

Resultatforholdet er et finansielt forhold som måler lønnsomheten til et selskap. Den beregnes ved å dele selskapets nettoinntekt med dens totale omsetning. Et høyt resultat/tap-forhold indikerer at et selskap er mer lønnsomt enn konkurrentene. Et lavt resultat/tap-forhold indikerer at et selskap er mindre lønnsomt enn konkurrentene. Hva er de 5 lønnsomhetsforholdene? 1. Brutto fortjenestemargin: Dette … Les mer

Hva er gjeldsforholdet?

Gjeldsgraden er et finansielt forhold som måler omfanget av et selskaps innflytelse. Gjeldsgraden beregnes ved å dele et selskaps totale forpliktelser på dets totale eiendeler. En høy gjeldsgrad indikerer at et selskap er svært belånt og kan stå i fare for å misligholde sine gjeldsforpliktelser. En lav gjeldsgrad indikerer at et selskap har en sterk … Les mer

Avkastningsgrad (RoR) Betydning, formel og eksempler

Hva er avkastningen? Avkastningsraten (RoR) er prosentandelen av en investerings fortjeneste som genereres i en gitt tidsperiode. Hvordan beregnes avkastningen? Avkastningsgraden beregnes ved å dele investeringens fortjeneste på det opprinnelige investeringsbeløpet. Hva er noen eksempler på avkastning? Forutsatt en investering på $1000 som resulterer i en fortjeneste på $100, vil avkastningen være 10%. Et annet … Les mer