Pris-til-bok (PB)-forhold: Betydning, formel og eksempel

Pris-til-bok-forhold: Betydning og formel Hva er bokført verdi av egenkapitalen? Bokført verdi av egenkapital er den delen av et selskaps eiendeler som eies av aksjonærene. Dette tallet beregnes ved å trekke selskapets forpliktelser fra dets totale eiendeler. Bokført verdi av egenkapital kan brukes til å måle den økonomiske helsen til et selskap, så vel som … Les mer

Hvordan beregne utbetalingsforhold

Utbetalingsforhold: Hva det er, hvordan beregne det og hvordan bruke det Hvordan beregnes månedlig utbytte? For å beregne en månedlig utbytteutbetaling, må du først bestemme størrelsen på utbyttet per aksje. Dette finner du ved å se på selskapets regnskap. Når du har utbytte per aksje, kan du beregne den månedlige utbytteutbetalingen ved å multiplisere utbyttet … Les mer

PEG-forhold: Hva det er og formelen

Hva er forholdet pris/inntekt-til-vekst (PEG) og hvordan beregnes det? Hvordan beregner du veksthastigheten til PEG? Veksthastigheten til PEG beregnes ved å dele den prosentvise endringen i resultat per aksje med den prosentvise endringen i forholdet mellom pris og inntjening. Hva er forskjellen mellom P E og PEG-forhold? PEG-forholdet beregnes ved å dele prisinntektsforholdet (P/E-forhold) med … Les mer

Dupont-formelen: Hvordan beregne og bruke den

Hvordan bruke Dupont-analyseformelen Hva forteller DuPont-identiteten deg? DuPont-identiteten er en formel som brukes til å dekomponere et selskaps egenkapitalavkastning (ROE) i tre forskjellige forhold: ROE = Netto fortjenestemargin * Asset Omsetning * Egenkapitalmultiplikator Netto fortjenestemargin Netto fortjenestemargin er et mål på lønnsomhet. Den forteller deg hvor mye fortjeneste et selskap tjener for hver dollar i … Les mer

Hva er leting og produksjon (E&P)?

Exploration & Production (E&P) er et begrep som brukes i olje- og gassindustrien for å referere til prosessen med å søke etter og utvikle nye olje- og gassreserver. E&P-selskaper er vanligvis engasjert i aktiviteter som boring, komplettering og produksjon av olje- og gassbrønner. Begrepet «E&P» brukes også for å referere til selskapene som er engasjert … Les mer

Hva måler driftskostnadsforholdet?

Driftskostnadsforholdet (OER) er et finansielt forholdstall som måler hvor mye av en bedrifts inntekter som brukes på driftsutgifter. Driftsutgifter inkluderer ting som husleie, lønn og verktøy. OER beregnes ved å dele et selskaps driftskostnader på inntektene. En høyere OER betyr at en større andel av selskapets inntekter går til driftsutgifter. OER er en nyttig beregning … Les mer

Sampling Definisjon

Utvalgsdefinisjonen er settet med retningslinjer som en forsker bruker for å definere populasjonen som et utvalg skal trekkes fra. Populasjonen er settet av alle individer, objekter eller hendelser som forskeren ønsker å studere. Prøven er settet med individer, objekter eller hendelser som forskeren faktisk observerer. Prøvetakingsdefinisjonen bør være så spesifikk som mulig slik at forskeren … Les mer

Pris for solgte varer (COGS) forklart med metoder for å beregne det

Varekostnad (COGS) er de direkte kostnadene som kan henføres til produksjonen av varene som selges i et selskap. Dette beløpet inkluderer kostnadene for materialene som ble brukt til å lage varen, lønnskostnadene som brukes til å produsere varen, og de faste kostnadene knyttet til varen. COGS inkluderer ikke indirekte kostnader, som markedsføring og frakt. Det … Les mer

Hva er avvik?

Varians er et statistisk mål på hvor spredt et datasett er. Det beregnes ved å ta forskjellen mellom hvert datapunkt og gjennomsnittet, og deretter kvadrere resultatet. Variansen er da gjennomsnittet av disse kvadratiske forskjellene. Varians brukes som et mål på risiko i investeringer, fordi det indikerer hvor mye avkastningen på en investering sannsynligvis vil svinge. … Les mer

Hva er et middel?

Definisjon i matematikk og formel for beregning. Et gjennomsnitt er gjennomsnittet av et sett med tall. For å beregne gjennomsnittet legger du sammen alle tallene i settet og deler deretter på antall elementer i settet. Gjennomsnittet er også kjent som det aritmetiske gjennomsnittet eller gjennomsnittet. Hva er definisjonen av gjennomsnitt i matematikk? Gjennomsnittet er gjennomsnittet … Les mer