Hva er gjeldsforholdet?

Gjeldsgraden er et finansielt forhold som måler omfanget av et selskaps innflytelse. Gjeldsgraden beregnes ved å dele et selskaps totale forpliktelser på dets totale eiendeler. En høy gjeldsgrad indikerer at et selskap er svært belånt og kan stå i fare for å misligholde sine gjeldsforpliktelser. En lav gjeldsgrad indikerer at et selskap har en sterk … Les mer