GP Margin: Formel for hvordan du skal beregne og hva GP forteller deg

Hvordan beregne brutto fortjenestemargin (GP) og hva det forteller deg Hvordan kan jeg beregne fortjeneste? Det første trinnet er å beregne nettoinntekten din. Dette er din totale inntekt minus dine totale utgifter. Deretter må du beregne driftskostnadene dine. Dette inkluderer kostnadene for solgte varer, salgs-, generelle og administrative utgifter og avskrivnings- og amortiseringsutgifter. Når du … Les mer

Hva er import?

En definisjon av import er settet med varer og tjenester anskaffet av et land i et annet territorium for bruk på det nasjonale territoriet. Dette begrepet, sammen med eksport, spiller en viktig rolle i regnskap av statene. Det er en kommersiell virksomhet som fokuserer på kjøp av artikler som er i utlandet og som ikke … Les mer

Kategorier I