GP Margin: Formel for hvordan du skal beregne og hva GP forteller deg

Hvordan beregne brutto fortjenestemargin (GP) og hva det forteller deg

Hvordan kan jeg beregne fortjeneste?

Det første trinnet er å beregne nettoinntekten din. Dette er din totale inntekt minus dine totale utgifter.

Deretter må du beregne driftskostnadene dine. Dette inkluderer kostnadene for solgte varer, salgs-, generelle og administrative utgifter og avskrivnings- og amortiseringsutgifter.

Når du har din nettoinntekt og dine driftsutgifter, kan du beregne fortjenestemarginen din. Dette er nettoinntekten din delt på den totale inntekten.

Til slutt kan du beregne avkastningen på eiendeler. Dette er nettoinntekten din delt på totale eiendeler.

Hvordan beregner du bruttofortjeneste med eksempel?

Bruttofortjeneste er et selskaps totale inntekt minus kostnadene for solgte varer. For eksempel, hvis et selskap har en total omsetning på $1000 og kostnadene for solgte varer er $500, vil bruttofortjenesten være $500.

For å beregne et selskaps brutto fortjenestemargin, del bruttofortjenesten med dens totale inntekt. For eksempel, hvis et selskap har en bruttofortjeneste på $500 og en total omsetning på $1000, vil bruttofortjenestemarginen være 50%.

Hva er fastlege i næringslivet?

Fastlege er et viktig økonomisk nøkkeltall for bedrifter, da det indikerer lønnsomheten til selskapets kjernevirksomhet. GP kan beregnes ved å dele et selskaps bruttofortjeneste på dens totale omsetning. Jo høyere fastlegeforhold, jo mer lønnsomt er selskapets kjernevirksomhet.

Hva er den beste fortjenestemarginen?

Det er ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet da det avhenger av bransjen og den spesifikke virksomheten. Et godt utgangspunkt er imidlertid å se på gjennomsnittlig fortjenestemargin for virksomheter i samme bransje som din. Denne informasjonen er lett tilgjengelig på nettet og kan gi deg en god målestokk å sammenligne din egen fortjenestemargin mot.

Når du har en benchmark, kan du begynne å se på måter å forbedre din egen fortjenestemargin på. Dette kan innebære å kutte kostnader, øke prisene eller finne nye måter å generere inntekter på. Til syvende og sist er den beste fortjenestemarginen den som er bærekraftig og lar virksomheten din vokse og trives på lang sikt.

Hvordan beregner jeg GP i Excel?

Det første trinnet er å finne startverdien av investeringen, som er den opprinnelige kjøpesummen pluss eventuelle gebyrer knyttet til kjøpet.

Finn deretter sluttverdien av investeringen, som er den nåværende verdien av investeringen minus eventuelle gebyrer knyttet til salget.

Beregn til slutt fastlegen ved å dele sluttverdien med startverdien.